Hoppa till innehåll

Nu förstår jag att jag är värdefull

Barn och ungdomar från bergsbyar i Georgien får höra om Guds kärlek på sommar-och vinterläger som en församling i Batumi anordnar. Luka och Roman, våra nationella missionärer, är utsända för att nå människor som inte har hört om Jesus förut.

Det finns en församling i Batumi i Georgien med en tydlig kallelse: Gå ut till byar i bergsområden och berätta om Jesus. Luka, en av missionärerna, berättar om en dröm han hade en natt. I vanliga fall brukar han inte komma ihåg sina drömmar på morgonen. I sin dröm såg han att ledare och pastorer från georgiska kyrkor var alla tillsammans och samlingen handlade om att vi måste gå ut och predika evangeliet. Mitt i allt kommer Kristus, med vanliga kläder, och säger: ”Dörrar kommer att stängas”. Då ser Luka berg och vita dörrar som öppnas på dessa berg, samt hör Kristus ord igen: ”Just nu är dörrarna öppna men de kommer att stängas snart.” 

När Luka vaknade blev han rädd men eftersom han kom ihåg drömmen bestämde han sig för att berätta om den till andra i församlingen. Samtidigt jobbade Roman, en annan medarbetare i kyrkan, med hemlösa, alkoholister, äldre och utsatta människor. Roman har en övertygelse om att mission handlar inte bara om att flytta till andra länder eller städer utan också om att gå till andra i din närhet; det kan vara din granne, folk på gator eller människor i närliggande byar.

Roman var med och utformade en liten bok om hur man lär känna Kristus som de kallar för mini-evangeliet. Tanken är att göra evangeliet tillgängligt till alla som vill veta mer på ett enkelt sätt. Roman berättar att när de arbetade med den lilla boken, kände han i sitt hjärta att den passar att läsa för alla som inte känner Jesus. I den vevan berättade Luka sin dröm för Roman, om att dörren till byarna kommer att stängas snart och de kände starkt att de måste skynda sig för att predika evangeliet till folken där. Tillsammans åkte de till närliggande byar, berättade om Jesus på gator, knackade på dörrar, bad för dem som ville och gav bort den lilla boken om Kristus. Omkring 300 familjer blev berörda.

Luka har som mål att gå till alla byar i bergen som inte har några missionärer. Det handlar om mer än 300 byar i området. Människorna där ligger på hans hjärta och varje år besöker han minst tre nya samhällen. En stor del i församlingens arbete för att nå dessa människor, är att anordna läger för barn och ungdomar. Det kan vara upp till 150 barn på deras läger från olika muslimska byar. De har både läger som varar i flera dagar och aktiviteter under bara en dag då de gör exempelvis olika sportaktiviteter eller spelar gitarr ihop med barnen.

Efter lägren får barnen alltid presenter. Då har de också möjlighet att bjuda in barnen till böneläger och de är noga med att berätta vad det handlar om i förväg, eftersom barnen kommer från muslimska familjer.

Samtidigt är missionärerna där och hjälper till att ge mat och kläder till familjer som behöver stöd och be om helande för sjuka. De utgår från Jesu ord: ”För jag var hungrig och ni gav mig att äta. Jag var törstig och ni gav mig att dricka. Jag var främling och ni tog emot mig. Jag var naken och ni klädde mig. Jag var sjuk och ni besökte mig. Jag var i fängelse och ni kom till mig.” (Matt. 25:35–36).

Det är anledningen till att de åker ut till byar och både Luka och Roman känner att Gud leder dem varje gång till familjer som är öppna för att ta emot evangeliet. Barn och ungdomar kommer gärna på deras läger och många fortsätter att komma till gudstjänsterna. Ett barn sa på sista dagen av ett sommarläger: – Nu förstår jag att jag är värdefull för Gud.

Fler artiklar

Från missbruk till att bli Guds tjänare

En stund i arkivet

En minnesvärd årsmöteshelg