Hoppa till innehåll

Bli en del av Ljus i Öster

Som medlem i Ljus i Öster ser du till att vi finns och har en fungerande organisation som kan sprida ordet om Jesus och hjälpa förföljda kristna runt om i världen. Ju fler vi är desto starkare blir vi.

Som medlem betyder du mycket

Vi behöver dig för att bli en starkare röst i en värld som behöver Jesus. Ljus i Öster är en allkristen missionsorganisation som är formad som en ideell förening. Som medlem i Ljus i Öster får du en större inblick i Ljus i Östers arbete och kan vara med och påverka vår väg framåt. Ju fler medlemmar vi är, desto större möjlighet har vi att göra vår röst hörd i olika sammanhang. Många medlemmar skapar tyngd till vårt arbete.

Som medlem ser du till att vi kan fortsätta bedriva det arbete som vi brinner för.

Vilka förmåner har jag som medlem?

  • Ljus i Östers givartidning 4 ggr / år
  • Rösträtt vid årsmötet
  • Regelbunden uppdatering från våra missionärer i fält
  • Inbjudningar till böneevent
  • Utskick med böneämnen från våra missionärer

Vanliga frågor om Ljus i Östers medlemskap

Hur blir jag medlem?

Kan jag bli medlem genom att skänka en gåva?

Vad kostar medlemskapet?

Varför ska jag bli medlem?

Har jag några förpliktelser som medlem?

Hur avslutar jag mitt medlemskap?