Hoppa till innehåll

Så behandlar vi dina personuppgifter – GDPRVi på Ljus i Östers värdesätter och respekterar din integritet. Vi månar om att du ska känna dig trygg när vi hanterar dina personuppgifter. I din kontakt med Ljus i Öster lämnar du viss information till oss. Denna policy för personuppgiftsskydd förklarar hur vi samlar in, använder och skyddar dina personuppgifter enligt de krav som fastställs i GDPR (General Data Protection Regulation).

Vad är en personuppgift?

Personuppgifter är all information som direkt eller indirekt kan identifiera en enskild individ. Det kan inkludera namn, adress, kontaktuppgifter och annan identifierande information.

Hur vi använder dina personuppgifter

Vi samlar bara in personuppgifter när det är nödvändigt för att erbjuda våra tjänster och för att kommunicera med dig enligt dina önskemål. Dessa uppgifter används endast för de ändamål vi har informerat dig om och som är relevanta för våra tjänster. Det kan innebära att vi använder dina uppgifter för att informera dig om Ljus i Östers verksamhet, exempelvis via post eller e-post.

Säkerhet och skydd

Vi vidtar alla rimliga åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter är skyddade mot förlust, stöld eller obehörig åtkomst. Vi ser till att brandväggar och antivirusprogram är uppdaterade för att skydda dina uppgifter, allt för att du ska kunna känna dig trygg.

Delning av uppgifter

Vi delar inte dina personuppgifter med tredje part utan ditt samtycke, förutom i de fall där det krävs enligt lag eller för att tillhandahålla våra tjänster till dig, exempelvis till våra IT-leverantörer.

Dina rättigheter enligt GDPR

Enligt GDPR har du rätt att få tillgång till, korrigera, begränsa eller radera dina personuppgifter. Vi behåller aldrig dina personuppgifter längre än vad som är tillåtet enligt lagstiftningen. Om du har frågor eller önskar utöva dina rättigheter, vänligen kontakta oss.

Ändringar i vår policy

Denna policy för personuppgiftsskydd kan komma att uppdateras från tid till annan. Vi rekommenderar att du regelbundet granskar den för att hålla dig informerad om eventuella förändringar.

Kontakta oss

Om du har frågor eller funderingar angående vår policy för personuppgiftsskydd eller hur vi behandlar dina uppgifter, är du alltid välkommen att kontakta oss via mejl: info@ljusioster.se eller via telefon: 08-564 840 40.