Hoppa till innehåll

Vi söker efter fler onådda

Vårt uppdrag är tydligt, vi vill att alla folk ska få höra om Jesus. En del av vårt arbete innebär att vi följer utvecklingen i regioner med onådda folkgrupper. Genom åren har vi som organisation haft olika fokus. En tid hette vi exempelvis Slaviska Missionen med fokus på folkgrupper i forna Sovjetunionen. I den tid som vi nu lever i är världen mer tillgänglig än någonsin. Då blir vårt uppdrag större.

I de regioner där vi arbetat långsiktigt för att nå en folkgrupp kan vi 10, 15 eller 20 år senare se stora resultat. En del områden är numera klassade som nådda, även om det fortfarande är en förhållandevis liten andel som är troende. Att vara ett nått folk handlar inte bara om hur många troende som finns, utan också om man har kapacitet att själva nå sitt eget folk. Bibeln översatt på det egna språket är också en viktig förutsättning för att vi ska kunna nå människor.

Om vi förr kunde tala mer om hela nationer som onådda, kan vi idag se att det finns stora grupper av människor inom ett land som kan vara onådda, samtidigt som andra delar av samma region kan ha en förhållandevis hög andel kristna.

Ett sådant exempel är Mongoliet, där vi numera satsar på den onådda landsbygden, samtidigt som städerna idag klassas som nådda.

Tillsammans med flera av våra samarbetspartners tittar vi just nu på områden som Altaj som sträcker sig över Ryssland, Kazakstan, Mongoliet och Kina men även länder som Indien. Som organisation har vi inte tidigare arbetet i Indien, men då vi fått indikationer på att det finns stora onådda grupper i delar av landet har vi nu även gjort besök i norra Indien för att få en mer djupgående bild av det politiska och religiösa läget.

Till skillnad från Sibirien, som har en liten befolkning i förhållande till area, är Indien både stort och rikt på människor som behöver få höra om Jesus. I södra Indien finns det idag fungerande församlingar och nya människor nås genom de lokala kyrkorna och organisationerna. Det går kanske inte alltid fort, men det går framåt. I norra Indien däremot har vi sett att det finns stora regioner med isolerade folkgrupper med få eller inga kyrkor eller troende. Under vår senaste resa fick vi möjlighet att möta pastorer, ledare och troende i regionen runt Calcutta.

Några viktiga frågeställningar i vår omvärldsbevakning är följande:

1. Finns det avlägsna regioner med människor som är isolerade från omvärlden av geografiska eller politiska skäl?

2. Finns det få eller inga troende inom regionen/ folkgruppen?

3. Vilka andra organisationer arbetar med att nå regionen/folket?

4. Finns det möjlighet för oss att genom lokala partners, individer eller andra organisationer långsiktigt stötta, eller introducera, ett arbete i regionen?

5. Vad kan vi som organisation bidra med för att nå fler i regionen?

Även om vårt primära fokus ligger i att nå ut med evangelium till onådda folk, tittar vi även på människors levnadsvillkor. Vi tror att Jesus kan vara lösningen för människor i enorm fattigdom, och där vi verkar
vill vi alltid se till hela människan. Sociala insatser
och evangelisation går hand i hand, och Jesus kan förvandla människors liv oavsett omständigheter.

När det gäller Indien är vårt nästa steg att i dialogen med lokala individer och partners fortsätta vår bevakning. Ur det mänskliga perspektivet är det ett omöjligt uppdrag att välja en region eller folkgrupp framför en annan, alla är värda att få höra om Jesus.

Vi är beroende av Guds ledning i vår tajming.

Fler artiklar

Jesu kärlek till barn i Nepal

Från missbruk till att bli Guds tjänare

En stund i arkivet