Hoppa till innehåll

Vi kan inte berätta allt

Några av Ljus i Östers målområden är extremt tuffa att arbeta i. Våra modiga hjältar kämpar för de onådda under hot från både myndigheter och grannar. Vi kan bara berätta en liten bit om deras arbete och måste ofta utesluta många detaljer. Det gör vi för deras säkerhet.

När vi träffar våra lokala medarbetare som jobbar i de nästan helt onådda områdena i Kaukasien, samlas alla mobiltelefoner in och lämnas utanför möteslokalen. Våra hjältar har fått en kallelse till att arbeta i områden där 85 procent av befolkningen är muslimer, buddhister eller hinduer och de känner ingen som är kristen. De uppskattar att det kan finnas någon ensam troende i byarna.

Miljön är präglad av en muslimsk väckelse, efter Sovjetunionens fall och många vill gå tillbaka till sina förfäders tro. Trakterna har många radikala muslimer och hot mot andra religioner kommer från både dem och myndigheter som vill undvika konflikter. Det skapar rädsla och trötthet hos våra lokala missionärer som alltid får vara på sin vakt. Därför har teamet ett utarbetat system där de stöttar varandra på djupet för att de ska kunna orka jobba mer än två år utan att gå sönder emotionellt eller att det blir för mycket påfrestningar för deras familjer.  

Tusentals kaukasier bor i avlägsna byar där det inte finns några kyrkor. Det är inte enkelt för dem som är utomstående att etablera sig i dessa byar. För att våra lokala missionärer ska ha en godtagbar orsak att vara i byar startar de små företag som ger dem utrymme att ha kontakt med människor och samtidigt bidra med något positivt till samhället. Våra medarbetare är väl medvetna om att arbetet måste kontextualiseras och de möter människor i deras kultur och sammanhang. Till de mest svåråtkomliga områdena försöker våra lokala medarbetare nå ut med evangeliet via social media. En sådan plats är en liten by uppe på ett högt berg, den är alltså väldigt svåråtkomlig. I den byn bor en ung kvinna som skrev till våra nationella arbetare via Instagram och frågade om den kristna tron. De skickade en Bibel till henne men hon behövde någon som hjälpte henne att läsa den. Då blev hon sammankopplad med en som kunde läsa Bibeln tillsammans med henne. 

En av våra lokala missionärer har för tillfället blivit deporterad från Kaukasien, på grund av olaglig missionsverksamhet. Sedan länge har myndigheterna haft ögonen på verksamheten. Många utlänningar har fått möta samma krav och lämnat området. Myndigheterna ser det som ett sätt att minska konflikter i området; många inhemska terrorattacker i Ryssland har utförts av folk från Kaukasien och genom att eliminera möjliga motsättningar bland människor med olika religioner, ser de som en lösning att utvisa utlänningarna. Även om Kaukasien ligger delvis i Ryssland så är miljön mycket annorlunda jämfört med resten av landet. All verksamhet av utländska personer i området kan ses som potentiella källor till ofrid i regionen. 

Våra medarbetare lägger mycket jobb på att förstärka teamet och stötta varandra, samtidigt som de vill hitta nya vägar att nå de onådda i Kaukasien. Det finns ett stort behov av att hitta rätt människor som kan bo och missionera i området. När Ljus i Öster möter nya potentiella fältarbetare i Kaukasien, märker vi att det viktigaste är att bygga upp en relation där de känner förtroende för oss. Det är inte svårt att förstå varför rädslan för att bli angiven alltid är närvarande hos många som jobbar i riskfyllda miljöer med hot från både myndigheter och sina muslimska grannar. De vågar inte alltid dela med sig av sina erfarenheter i början och även om de efter ett tag berättar, så kan vi inte skriva om det. Ljus i Öster prioriterar alltid våra lokala medarbetares säkerhet framför att kunna berätta om allt som de gör för de onådda. 

Vill du stötta pionjärmission? Swisha en gåva till 900 36 25 och märk med ”Lokala hjältar”.

Fler artiklar

Från missbruk till att bli Guds tjänare

En stund i arkivet

En minnesvärd årsmöteshelg