Hoppa till innehåll

Varför Bibeln?

Vi behöver ge en hel Bibel till dem som endast har en halv sida på sitt eget språk och längtar efter att få läsa mer.

Jag har fått berättat för mig att Bibeln är mångfacetterad och jag är beredd att skriva under på det. Å ena sidan kan jag dyka djupt in i de bibelhebreiska texterna och göra en teologisk poäng av att det exempelvis står Elohim i benämningen av Gud när författaren vill betona Guds oberoende av världen, transcendens, och Jahve för att framhäva Guds ständiga närvaro. Och utifrån detta undervisa och reflektera timvis tillsammans med andra om vad det faktiskt innebär att Gud är transcendent. Å andra sidan kan jag läsa ”Var inte rädd, du ska inte dö” från Domarboken precis innan jag startar bilen och kör till Stockholm under morgonrusningen. Det är just i den här skildringen jag vill förespråka att Bibeln är något annat än en samling historiska dokument. Gud talar genom sitt ord in i mitt liv på ett unikt sätt, på flera olika sätt. Genom lager av kulturskillnader, språköversättningar, symbol- och bildspråk och mängder av text så hittar han vägen in i min hjärna och mitt hjärta, och det är bara han som kan.  

Jag har också hört att det jag fyller mig med är det jag kommer att tillbe, och jag kan inte annat än inse att jag är lyckligt lottad. Jag är lyckligt lottad som har tillgång till tekniska översättningar, parafraser och ljudbiblar. Det finns en uppsjö engelska och svenska översättningar, och det språk jag tänker och känner på, som sitter närmast mina tankar och känslor, i det talar också Gud. Gudsrösten är avgörande för huruvida jag följer honom eller följer något annat. Och det måste jag som kristen individ och vi som kristna gemenskaper inte bara njuta av, utan också se ansvaret att ge lyxen vidare. För visst är det så att Gud har gett till oss, för att sända oss, till att ge vidare? 

Det är mycket som sägs om Bibeln och idag ifrågasätts inte bara om Moseböckerna är skrivna av den Mose eller inte, utan om Bibeln är tillförlitligt som något utandat av Gud eller en samling mänskligt influerade texter om Gud och den första kristna rörelsen. Jag är inte oförstående gentemot den som tvivlar på om en samling ord från tusen år tillbaka kan vara exakt det Gud vill säga idag. Men jag tror att i frågan om Bibeln är Guds ord måste en välja att tro på Bibeln lika verkligt som att tro på Gud själv. I slutändan handlar det inte om att bevisa Bibeln utan att acceptera Bibeln. 

Och just på grund av allt det Bibeln är, alltså inte enbart informativ utan livgivande, är jag övertygad om att vi behöver göra det vi kan för att ge vidare en hel Bibel till de som sitter med en halv sida ur Johannesevangeliet ur King James Version från 1611 och längtar efter att få förstå den och få läsa resten. Det för att ge alla människor en möjlighet att ta ställning till vem Gud är och om de vill följa Honom, och där tror jag den mångfacetterade och omdiskuterade Bibeln är en nyckel till att nå de onådda.

Krönikan är skriven av Deborah Odebäck. Hon är teolog och jobbar på Ljus i Öster som fältkoordinator.

Fler artiklar

Från missbruk till att bli Guds tjänare

En stund i arkivet

En minnesvärd årsmöteshelg