Hoppa till innehåll

Varför är det förbjudet att lämna islam?

Om en muslim får möta Jesus kan denne mycket väl ställas inför sitt livs farligaste beslut. Här öppnar vi Koranen och tar reda på varför det kostar att konvertera.

Av de 10 länder i världen där förföljelsen av kristna är värst, så är 8 dominerade av islam – varför är det så? När vi ser ut över världen ser vi många konflikteroch i de flesta konflikter deltar islamister på ena sidan. Moderata muslimer hävdar ofta att dessa islamister inte på något sätt är representativa för islam. Islamisterna å sin sida motiverar sina handlingar och målsättningar direkt från Koranen och Mohammeds muntliga tradition, haditherna. Hur är det möjligt att en och samma religion kan vara både fridfull och våldsam?

Allt går tillbaka till profeten Mohammeds liv som ofta delas in i två viktiga perioder, Mecka-perioden från 610-622 e.Kr. och Medina-perioden 622-632 e.Kr. Under den första perioden var muslimerna en liten minoritet i Mecka och Koranens verser från denna period är mer fridfulla och fromma. Under Medinaperioden var muslimerna en fruktad majoritet och koranverserna från denna period är mer krigiska och strikta. Det som ytterligare komplicerar det hela är muslimers skyldighet att följa Mohammeds sätt att praktisera islam det vill säga hans ”sed” (sunna), som är normgivande för alla muslimer. Koranen lär att en muslim måste lyda Allah och dessutom hans apostel om man vill undvika helvetet. Att lyda Allah innebär att lyda Koranen, som för muslimen är Guds eviga ord, att lyda aposteln Mohammed innebär att lyda hans lära och exempel: ”Den Dag då deras ansikten skall vändas på alla sidor i Elden, kommer de att ropa: ”Ack, om vi ändå hade lytt Gud och lytt [Hans] Sändebud!” (Koranen 33:66).

Allah sa i Koranen att de otrogna förnekarna skulle dödas: ”…Jag skall injaga skräck i förnekarnas hjärtan. – [Troende!] Låt nu [svärden] vina över [deras] huvuden(ordagrant ”halsar”) och händer!” (Koranen 8:12). Muhammed gav själv tre orsaker till att avrättaen muslim: mord, äktenskapsbrott och apostasi, det vill säga avfall från islam (Bukhari, volym 9, bok 83, nummer 17). Eftersom Allah har förbjudit avfall i flera koranverser och eftersom profeten Muhammed har påbjudit dödsstraff för apostasi, så är apostasi en del av islamisk lag, sharia. Det är inte bara att det är förbjudet att lämna islam, det kan vara förenat med livsfara. Detta gäller särskilt de länder som fullt ut tillämpar islamisk lag som Saudiarabien, Iran och Afghanistan, men detta gäller även i andra länder där muslimer är i majoritet. Det beror på att familjerna kan ta saken i egna händer och verkställa straffet. De flesta av dessa länder är hederskulturer. Vi talar ofta om hederskultur när det gäller kvinnor som vill leva som västerländska kvinnor. Men det är samma mekanismer som verkar när någon lämnar islam och förråder sina fäders tro och därigenom drar skam över sin familj.

Vi står inför den största väckelsen bland muslimer sedan Muhammeds tid. Aldrig har så många muslimer kommit till tro på Jesus Kristus som i våra dagar. Det spelar ingen roll vart du reser i Sverige, så stöter du på konvertiter från islam. I en del kyrkor finns det många men i många kyrkor finns det några. Så ser det utinte bara i Sverige utan i hela världen. Kristus bygger sin församling i alla länder och bland alla folk, trots förföljelsen.

Det här är vår gästkrönikör:

Lars Mörling har arbetat 13 år i Egypten och varit pastor i 26 år i förorterna Rinkeby och Husby i Stockholm. Han brinner för att förmedla evangeliet till muslimer och för att undervisa Guds ord. Vill du läsa mer rekommenderar Lars bibelstudium.org samt lmabdallah.be

Fler artiklar

Jesu kärlek till barn i Nepal

Från missbruk till att bli Guds tjänare

En stund i arkivet