Hoppa till innehåll

Tillsammans sprider de Jesu kärlek i Kaukasien

Det räcker inte med egen kunskap eller intellekt. Vår lokale missionär, Shamil, berättar om tacksamheten att få vara med i ett team som jobbar i ett konfliktfyllt område i Kaukasien. 

– Missionen i landet har gett mig mycket erfarenhet och jag har själv växt andligt genom alla möten jag haft med människor. Det är underbart att se hur den Helige Anden verkligen ger de rätta orden för en specifik person. Jag har erfarit att det inte räcker med min egen kunskap i att vara i tjänst, mitt intellekt eller min utbildning för att nå mina medmänniskor. Det är endast Anden som hjälper mig att välja de rätta orden för var och en av dem jag möter. Jag vill vara ett verktyg för Gud, så att Hans vilja, kärlek och sanning ska manifesteras i det arbete jag gör. Det är omöjligt att göra ensam, utan det behövs ett starkt team som jobbar tillsammans.  

– Med teamet har vi byggt relationer med 60 män och 18 familjer, vi kommunicerar med dem varje vecka. Vi har också en kvinnogrupp som består av sex kvinnor och leds av en syster som nyligen har flyttat hit. Jag är tacksam till Gud över att vårt team och Ljus i Öster jobbar tillsammans för att nå människor i en så besvärlig region som denna. 

Fler artiklar

Jesu kärlek till barn i Nepal

Från missbruk till att bli Guds tjänare

En stund i arkivet