Hoppa till innehåll

SÄG HEJ TILL… BIRGER BORGERMO

Birger Borgemo var en av de ungdomar som smugglade biblar till flera länder i öster för flera decennier sedan. Därefter köpte han en båt som kom att bli Guds verktyg för att befria en nation. Än idag hissar han seglen märkta med ”Joh 3:16” på Shalom-båten, med förhoppningen att alla ska få höra om Jesus.

Hur har äventyret att följa Jesus sett ut i ditt liv?
– Gud mötte mig som tonåring och tog mitt och några kompisars intresse av segling på allvar. Vårt intresse blev ett verktyg för att nå ut med evangeliet. Nu har jag seglat som missionsbåtsskeppare i 40 år och fortfarande har vi devisen ”Bön, diesel och himmelska vindar” som drivkraft. Livet med Jesus är ett enda stort äventyr och ger livskvalitet. Att syssla med missionsarbete ställer mig i en beroendeställning till Gud och Han har alltid varit trofast.

Berätta om kopplingen mellan Shalom och väckelsen i Estland?
– 1990 upplevde vi att det var dags. Vi lastade alla hytterna med förnödenheter, biblar och kläder och seglade mot Estland. När vi kom in emot Rigabukten blev vi bordade av en rysk patrullbåt och flera ryssar med K-pist. Vi hade kommit in på ryskt vatten, vilket var förbjudet område. Efter många timmar av bön och samtal fick vi som genom ett under fortsätta vår segling mot Pärnu. Väl i hamn så möttes vi av flera tusen människor som ville se den första båten från väst på över 50 år. Vi fick ett fint samarbete med alla kyrkor, kommunen och föreningar. Det blev starten för många år av arbete i Estland. Innan vi åkte tillbaka sa borgmästaren till oss att om ni undrar varför det har kommit så många för att möta er så beror det på en berättelse och en sång om en vit båt. Under alla år så har människor berättat om en vit båt som kommer som ett tecken på frihet. I skolan sjöng man om att när båten kommer, så är friheten nära. När människor hörde att en vit båt kommit till Pärnu hamn antog de att det var den vita båten. Tre månader senare var landet fritt.

Varför försöker man smuggla in Bibeln till platser där den är förbjuden?
– Gud kallar oss att vara förmedlare av Guds ord som sätter människor fria.

Fler artiklar

Jesu kärlek till barn i Nepal

Från missbruk till att bli Guds tjänare

En stund i arkivet