Hoppa till innehåll

Nytt nummer av Ljus i Öster ute nu!

Läs bland annat om hur vi startar församlingar i ett Ryssland stängt för omvärlden. I vår tidning kan du också läsa personliga skildringar av våra missionärernas vardag, deras segrar och förluster på fältet.

Gå direkt till tidningen.

Så gör våra medarbetare för att starta församlingar i Ryssland

Religionsfriheten är under attack i Ryssland och våra lokala medarbetare som planterar församlingar där gör det under stor press.

Ryssland är ett land som är och har varit nära Ljus i Östers hjärta sedan organisationen grundades år 1903. Idag har vi fortfarande arbete i många delar av landet, bland annat i Sibirien. Hur gör de för att starta nya församlingar bland onådda folkgrupper i ett land med begränsad religionsfrihet?

Med stöd från Ljus i Öster tränar en församling i Sibirien så kallade budbärare. De jobbar bland onådda folkgrupper, så som sibiriska tatarer. Man vill starta tio hemgrupper i regionen som är muslimsk, och än så länge har de besökt fler än 50 områden. Arbetet drivs av en tydlig och beprövad strategi för att nå onådda folkgrupper: att sända budbärare och predika evangeliet, starta små grupper av bibelstudier och plantera församlingar. De har startat två kyrkor och ser hur viktigt det är att ha ett starkt team och mycket stöd i början när man planterar en församling. 

Dmitrij, pastor i Sibirien, berättar att de söker efter fyra kvalitéer hos ledare som de kallar för de fyra K-n: Kallelse, Karaktär, Kompetens och Kemi (som innebär förmåga att arbeta i ett team). Den nya församlingen får vägledning under två år, med gemenskap som präglas av lärande, tillbedjan och bön. Man delar också erfarenheter från fält och har tät kontakt med huvudförsamlingen. Teamet ska själv göra en plan för sex månader framåt och alla team har en personlig coach som hjälper dem aktivt under det första halvåret. Idén är att bygga en sund kyrka och metoden används i många länder eftersom de två första åren alltid är svåraste i en kyrkoplanteringsprocess. 

Läget i Ryssland, vad gäller religionsfrihet, har försämrats mycket under den senaste tiden. I Sibirien har församlingen hjälp av en advokat som bidrar med att stå emot den indirekta förföljelsen mot kyrkan, som till exempel innebär omfattande byråkrati. Bland annat vill staten ta bort församlingsbyggnader från de troende, så att de inte kan mötas. Stora böter tilldelas slumpmässigt med jämna mellanrum. Kyrkor får inte längre anordna barnläger och utbildningsverksamheten begränsas kraftigt. Ryssland isolerar sig mer och mer och de som har utländska kontakter eller vänner kan betraktas som spioner. Församlingen i Sibirien har varit med om 200 oanmälda inspektioner och behovet av juristhjälp är stort. Det är inte bara religiösa verksamheter som begränsas, utan även till exempel journalister arresteras och användningen av internet begränsas och kontrolleras. Det gör att våra nationella arbetare behöver extra mycket andligt stöd för att orka fortsätta. De är under stor press.

Maksim, som representerar vår partner i Moskva, berättar att landet är mångkulturellt med flera olika folkgrupper och därför har de olika strategier och strukturer för arbetet beroende på om de jobbar i Altai, Moskva eller Kalmuckien. De ser många behov i Ryssland, där myndigheterna inte har något intresse av att hjälpa till och försöker möta de andligt sökande och stötta de fattiga som växer konstant. 

Läs hela intervjun i Ljus i Öster nr 961

Fler artiklar

Från missbruk till att bli Guds tjänare

En stund i arkivet

En minnesvärd årsmöteshelg