Hoppa till innehåll

Nya ledare formas genom lärjungaskap

Vladica Idic brinner för att träna nästa generations ledare bland kristna romer i Serbien. Genom en noggrann urvalsprocess och en nära lärjungarelation vill han se människor växa in i sina ledarroller.

Trots sin relativt unga ålder har Vladica stor erfarenhet av ledarskap. Som nyfrälst gav han sig ut på gatorna och predikade om Jesus och det dröjde inte länge innan han var ungdomsledare i kyrkan. Efter ett tilltal från Gud började han evangelisera och starta församlingar bland muslimer. Än idag är hans fokus att starta nya församlingar samtidigt som han försöker resa upp nya ledare bland de romer han arbetar med.

– Vi ger unga människor hopp i Gud och hjälper dem att komma in i samhället. Jag vill utrusta dem och sända dem till andra städer för att plantera kyrkor, berättade Vladica när vi träffade honom förra året.

Nu börjar den serbiska vintern att gå mot sitt slut – en årstid som för många av de som Vladica arbetar med innebär stora utmaningar. En del av Vladicas arbete handlar om att besöka sjuka, ge själavård och medla i konflikter. Men han är noga med att hans arbete inte bara handlar om pastoral omsorg utan också om att bygga för framtiden. När Vladica ska välja vilka personer han ska lärjungaträna utgår han från de kriterier som lärjungarna använde när de skulle välja ut medhjälpare i Apostlagärningarnas sjätte kapitel.

– De ska ha gott anseende, vara pålitliga och ansvarstagande, kunna betjäna tillsammans i ett team och vara fyllda av den helige Ande.

Vladica tror att det behövs ett nytt sätt att tänka kring hur nya ledare ska växa fram. Genom misslyckade exempel på ledarträning, har han kommit fram till hur han vill bygga på ett annat sätt. Ett vanligt misstag som Vladica har sett hos andra ledare är att de är rädda för att delegera ansvar till andra.

– De tror att de är de enda som är kvalificeradeför att utföra jobbet och saknar förtroende för andra. Jag tror att det är viktigt att våga ge uppgifter vidare, för att på så sätt kunna multiplicera möjligheterna att tjäna varandra.

Modellen Vladica använder för att träna nya ledare är inspirerad av Jesus sätt att relatera till sina lärjungar. Första steget är ”jag arbetar och du tittar”. Nästa steg är ”vi arbetar tillsammans”. Tredje steget är ”du arbetar och jag tittar”. Fjärde steget, ”vi gör en gemensambedömning”och femte steget,”du arbetar och andra tittar”.

– Det här sättet att bygga skapar gemenskap och vänskap i arbetet. En viktig del i detta är också att det inte adderar utan multiplicerar ledare, säger Vladica.

Vladica tycker att sunda ledare, mogna medarbetare och gifta par som tar hand om sin relation är avgörande för kyrkans hållbarhet. I hans eget liv innebär det att den egna familjen och relationen till Gud prioriteras.

– Jag har en dag i veckan avsatt för tid med min familj och en personlig relation med Gud är det viktigaste för mig.

Efter 15 år av ledarskap och genom att ha sett en rad olika arbeten både lyckas och misslyckas, tror sig Vladica ha hittat en av nycklarna till framgång:

–  För att en rörelse ska lyckas behöver ledarna föra över sina värderingar till nästa generation. En stor ledare är den som har två eller tre personer som följer en och som gör bättre och mer framgångsrika saker än den själv gjorde.

Fler artiklar

Jesu kärlek till barn i Nepal

Från missbruk till att bli Guds tjänare

En stund i arkivet