Hoppa till innehåll

Nya lagändringar i Ryssland försvårar situationen för religiösa organisationer

År 1977, Ryssland. 

– Ni skulle ha druckit vodka i stället, säger polisen till de troende som samlades för att fira påsk i en liten baptistkyrka. 

År 2021, Ryssland. 

– Har ni tillstånd att läsa Bibeln, be och sjunga lovsång? frågar en polis från anti-terrorenheten de evangeliskt kristna efter att ha trängt sig in på gudstjänsten i deras eget bönehus. 

Ett sådant tillstånd hade de naturligtvis inte. I över 140 år av samfundets historia har aldrig någon krävt det från dem, och det behövs inte heller enligt grundlagen. Men det visste inte församlingen.   

Pastorn och en medarbetare dömdes till böter för olaglig missionsverksamhet, trots advokatens argument att det uteslutande var församlingsmedlemmar som deltog på mötet. Domen strider inte bara mot den ryska grundlagen utan också mot sunt förnuft. Inte ens under tiden då kristna förföljdes i Sovjetunionen, bötfälldes det för bibelläsning, bön och lovsång i bönehus och kyrkor. 

Den värsta chocken efter de så kallade Jarovaja-lagarna har nu lagt sig. Lagarna antogs 2016 och begränsar bland annat möjligheten för mission i Ryssland. Religiösa samfund har äntligen fått, i många fall med hjälp av jurister, en någorlunda klar uppfattning om hur de kan skydda sina medlemmar från domstolarnas absurda beslut om påföljder för olaglig missionsverksamhet.  

Men ryska parlamentariker har kommit med ett nytt lagförslag, nämligen att omcertifiera ledare, lärare och medarbetare i religiösa organisationer som har utbildats utomlands. Man kommer att behöva gå en specialutbildning i Ryssland innan man träder i tjänst. Denna ändring kommer att gälla alla religiösa samfund och organisationer. 

Vad är syftet med detta lagförslag? Ryska politiker tycker att det under religionsflagga smugglas in våldsbejakande, extremistisk ideologi i landet. Man menar även att utländska pengar används för att ”förgifta” det ryska folket (var det Karl Marx som sa att religion är opium för folket?).  

Reaktionerna på det nya lagförslaget lät sig inte vänta. Olika samfund inom flera religioner uttryckte sin oro över ändringarna i lagen, eftersom utbildning utomlands är en viktig och ofta enda möjlighet för dem att utbilda sina medarbetare.  

På frågan om hur den nya lagen kommer att påverka baptistförsamlingar i Ryssland svarar Vladimir Miskevitj, missionsledare på Baptistunionen i Moskva:  

– Hur certifieringen kommer att genomföras i praktiken är än så länge oklart. Ansvaret för bristande efterlevnad av denna lag kommer dock att vara straffrättsligt. Vi lämnade in ett officiellt uttalande om oenighet mot formuleringarna i den nya lagen. 

En annan kommande lagändring är ett förbud för en lokal religiös organisation att lämna motsvarande centralorganisation, om detta inte är föreskrivet i stadgarna. Vilka konsekvenser detta kommer att få återstår att se men många religiösa organisationer är eniga om att staten inte bör blanda sig i deras interna frågor eftersom det strider mot yttrande- och religionsfrihet. 

Samtidigt som det kommer fler tecken på att religionsfriheten inskränks alltmer i Ryssland, har den ryska föreningen för skydd av religionsfrihet föreslagit att en internationell konvention antas för att skydda troendes rättigheter i världen. Det hela verkar vara ett bra initiativ innan man upptäcker följande text på organisationens hemsida: ”Analytiska rapporter som publicerats av olika internationella institutioner om bristande respekt för religionsfrihet i Ryssland är ofta långt ifrån sanningen och ibland beroende av den mottagna politiska beställningen”. Det väcker frågor men svaret finner man snabbt när man får veta att föreningens verksamhet finansieras av den ryska presidentfonden.  

Det man alltså gör är att kritisera religionsförtryck i andra länder, medan man menar att Ryssland inte har sådana problem. Samtidigt som det på samma hemsida finns hundratals beskrivna fall om inskränkningar av religionsfriheten i omvärlden så listas inte ett enda fall från Ryssland.  

I dagens Ryssland kan även dopförrättningar tolkas som ett lagbrott. I Naberezjnyje Tjelny i delrepubliken Tatarstan dömdes till exempel en baptistpastor till böter på 20 000 rubel för att ha döpt nyomvända i en lokal flod. Till häktet fördes han i handbojor. 

Ljus i Östers kontaktperson i Omsk berättar om ett rättsfall då pastorn Nikolaj Kuznetsov blev villkorligt dömd till 3,5 års fängelse för att ”avsiktligt ha tillfogat allvarlig hälsoskada” genom psykologisk manipulation, psykisk misshandel och hypnos. Egentligen handlade det om den Helige Andens vidrörande. 

Det verkar som att troende, om de inte är ortodoxa och dessutom öppet samtalar om sin tro, ännu i dag i Ryssland uppfattas som fientliga medborgare med tvivelaktig lojalitet; sekterister, som inte får släppas ur sikte och som bör vara så få som möjligt. Men om staten inte försökte komplicera livet för religiösa samfund och kunde se de troende som en tillgång och inte som ett hot, skulle man få ett mer stabilt och välmående samhälle. 

– Vi fortsätter att tjäna Herren, säger Vladimir Miskevitj från ryska Baptistunionen. Enkla, men viktiga ord. Det finns så mycket kraft, ödmjukhet och kärlek i dem. Med Guds hjälp står Ljus i Östers partners i Ryssland emot alla orättvisor och fortsätter att förkunna de goda nyheterna. 

Ljus i Öster stödjer en jurist i Omsk som erbjuder församlingar och enskilda kristna kostnadsfri juridisk hjälp. Du som blir berörd över situationen i Ryssland kan ge en gåva till Barnabasfonden. Tack! 

Fler artiklar

Jesu kärlek till barn i Nepal

Från missbruk till att bli Guds tjänare

En stund i arkivet