Hoppa till innehåll

Nya digitala möjligheter att missionera

Behövs fysiska möten i en digital värld? Hade Jesus använt TikTok? Det senaste året har digitaliseringen bland både missionärer och församlingar tagit stora kliv framåt, som en följd av pandemin.

Över de senaste 20 åren har samhället förändrats drastiskt. Till stor del har vi gått mot ett mer digitalt och uppkopplat samhälle. Det uppkopplade samhället har gjort livet enklare, snabbare och effektivare på många sätt. Hur hade det sett ut om vi inte hade bilar, datorer eller tvättmaskiner?

Samtidigt som vi ser att de svenska församlingarna på många sätt kämpar för att nå sina medmänniskor, ser vi också hur vi på ett nytt sätt mitt i en pandemi kunnat fortsätta fira gudstjänst tack vare teknik. Många har fått lära sig nya saker och äldre generationer har tagit flera kliv framåt digitalt. Webbkameror har sålt slut i hela landet. Även om statistiken inte är så väldokumenterad än, hör vi rapporter från kyrkor av olika storlekar från norr till söder och hur de kunnat nå människor. Hur ”besöken” eller deltagandet på de digitala gudstjänsterna i flera fall är större än det fysiska antalet besökare man vanligtvis hade tidigare. Vi ser också hur vi når människor som kanske inte skulle ha besökt gudstjänsten fysiskt. Många har ock- så upptäckt värdet i att mötas ansikte mot ansikte, som man kanske tidigare tagit för givet i vårt land.

Vi har tidigare berättat om de små microbiblarna som genom ny och unik teknik gör det möjligt för oss att få in Bibeln till platser som är helt stängda. För en tid sedan hörde vi om hur en grupp som tillhör Amish-folket sände Biblar över gränsen in i stängda nationer med hjälp av drönare. Idag kan väldigt många fler ha Bibeln nära till hands genom en smartphone och internet och teknik gör distributionen och tillgängligheten större än någonsin. Även i våra målområden har vi fått rapporter från församlingar att de mitt i pandemin både blivit mer digitala, samtidigt som de också sett ett ökat antal som deltar på de digitala gudstjänsterna i förhållande till de fysiska.

Samtidigt ser vi en negativ utveckling där teknik mer och mer används för att kontrollera och styra människor. Där mobiler och uppkoppling möjliggör för regimer att följa människors beteendemönster, vilka de möter och vad de handlar eller gillar. I Kina bygger man idag kreditvärdigheten på digital kontroll, där någon som varit i en kyrka får lägre ”sociala poäng” eller rentutav blir fängslad eller bötfälld baserat på digital data. Vi har också fått rapporter om hur kontrollen ökat under pandemin.

Frågan är om digitaliseringen är ett hot eller en hjälp för oss att nå ut med budskapet om Jesus till onådda? Hade Jesus nyttjat TikTok eller Facebook för att nå de förlorade om det var i vår tid han vandrade här på jorden? Vi som kristna har kanske i takt med att världen blir mindre genom digitala kanaler, fått ett större uppdrag? Det är inte bara grannen på gatan eller i trapphuset vi nu ”kan” nå. Är vi nu alla kallade bortom geografiska gränser för att också nå någon av de hundratals människor som finns i våra nätverk?

Kanske har vi idag, de negativa sidorna till trots, aldrig varit närmare att kunna nå alla folk med Jesus ovillkorliga kärlek tack vare digitala verktyg. Precis som vi kunde skifta fokus och strategi för att nå de onådda när vi kunde börja flyga eller sända tv och radio är det kanske dags att på riktigt nyttja de digitala verktygen som finns. Kan vi växla upp användadet?

Umut Kalesi som är en av våra samarbetspartners riktar sig till ungdomar i Mellanöstern med tv-program och lovsångsvideos. Det material de producerar och sänder är otroligt högkvalitativt, relevant och drar mycket uppmärksamhet till sig bland de människor som programmet är ämnat för. Även om de lägger stor vikt vid produktionen lägger de lika stor vikt vid att bygga personliga relationer med mottagaren. Genom det digitala verktyget förmedlas Guds ord på olika sätt. Det ger dem också möjlighet att ta kontakt och ställa fler frågor, och de digitala kanalerna har öppnat dörren för många hundra personliga fysiska möten.

Oleg som bygger kyrka i centralasien poängterar att det är viktigt att de relationer som byggs på sociala nätverk i slutändan bör leda till personliga möten i verkliga livet. Även om de också aktivt använder sociala medier för att nå icke-troende är det ofta ett helande eller ett bönesvar som ger en längtan att lära känna Jesus på riktigt.

– Det är uppenbart att det är omöjligt att be för helande med handpåläggning och smörjelse av olja i cyberrymden, säger Oleg.

Jesus ger oss uppdraget att vi ska nå ut till alla folk. Tänk om vi genom gemensamma insatser kunde nyttja den potential som digitala verktyg och kanaler har för att faktiskt nå alla. Vad mer kan vi göra, finns det nya sätt vi kan tänka på? För en herde är det otänkbart att lämna 99 får för att rädda den ensamma. Ändå var det just det Jesus uppmande till då.
Vad är det som är otänkbart för oss idag, som kanske ändå kan vara en möjlighet att kunna rädda någon?

Ljus i Östers uppdrag har aldrig varit viktigare, och tillsammans med oss på hemmaplan som stöttar ekonomiskt, ber och kommer med idéer och skapar möjligheter kan vi sannolikt nå fler. Digitala kontakter och möten kommer aldrig kunna ersätta de fysiska mötena vi har med människor. Men kanske är de ändå ett kraftfullt sätt att nå längre, bortom platser vi inte kan resa till av praktiska eller ekonomiska skäl.

Fler artiklar

Från missbruk till att bli Guds tjänare

En stund i arkivet

En minnesvärd årsmöteshelg