Hoppa till innehåll

Minoritetsfolk har fått tillgång till fler biblar

Tack vare tidigare medel från stiftelsen Solbacken har Ljus i Öster kunnat vara med och bekosta tryckning av 13 000 biblar på två språk i sydvästra Kina, lisu och jingpo.

Lisufolket utgörs av cirka 635 000 personer och de bor huvudsakligen längs Salweenfloden i Yunnanprovinsen, utmed gränsen till Burma. Deras språk tillhör den tibeto-burmanska språkgruppen. Lisu är jordbrukare och ett fattigt folk men Gud har gjort storverk bland dem.

James O. Fraser var en brittisk missionär som reste till Kina som 22-åring i början av 1900-talet. Han var utsänd av Kina Inlandmissionen, som grundades av Hudson Taylor. När Fraser kom till lisufolket upptäckte han att de inte hade något skriftspråk, så han tog sig an att skapa ett sådant.

Det utgick från latinska tecken och kom att kallas Fraser-alfabetet. Han arbetade sen med översättning av Nya testamentet. Det blev klart 1936, ett par år före hans död. James Fraser mötte en stor öppenhet för evangeliet hos lisu och snart fanns det starka inhemska församlingar ibland dem, och Frasers sätt att arbeta blev en tidig modell för församlingsplantering. Arbetet räknas som en av de mest framgångsrika missionssatsningarna i modern tid i Asien.

Bland lisufolket räknar man med att så många som 50 procent är kristna och de arbetar för att nå grannfolken i området; kachiner i Burma, yi och tibetaner i Kina.

Enligt en beräkning som gjordes för några år sedan har det tryckts minst 75 000 biblar på lisu, men eftersom det är så många kristna bland dem är efterfrågan stor. Under 2015 var Ljus i Öster med och gav bidrag till ytterligare en bibelupplaga via Yunnans kristna råd. Genom det har sju församlingar fått 7 000 biblar inklusive bibelkommentarer att dela på.

Jingpo är ingen stor folkgrupp i Kina, de är bara cirka 148 000 personer. De bor liksom lisufolket vid gränsen till Burma. I Burma kallas de kachiner och är runt en miljon, men de har samma språk och kan läsa samma böcker.

Svensken Ola Hansson från Åhus emigrerade som 16-åring till Minnesota i USA. Där blev han kristen och döpt i en baptistkyrka. Han gifte sig med Minnie och 1890 reste de till kachinfolket i Burma. Att skapa ett skriftspråk för kachinerna och att översätta Bibeln blev Olas livsverk. Nya Testamentet blev klart 1911 och Gamla Testamentet 1926. Ola Hansson ses som en hjälte bland folket och hans bibelöversätt- ning kom att få stor betydelse för församlings- tillväxten i området. Man räknar med att det kan vara 300 000 kristna kachiner/jingpo idag. I Burma har minoriteterna i norr haft svåra tider på grund av myndigheterna och majoritetsfolket i söder. Det har resulterat i många yktingar både längs gränsen till och inne i Kina, det kan vara så många som 100 000 personer.

Ljus i Öster har bidragit till tryckning av 6 000 exemplar av bibeln på jingpo. Dessa har transporterats till tre församlingar och till ett par tusen yktingar. Yunnans kristna råd uttrycker en stor tacksamhet över dessa biblar.

 

 

Fler artiklar

Från missbruk till att bli Guds tjänare

En stund i arkivet

En minnesvärd årsmöteshelg