Hoppa till innehåll

Matpaket räddar liv i Nordkorea

Genom våra nationella missionärer i Nordkorea har vi kunnat dela ut matpaket till familjer som behöver det mest. 

När hela världen stängdes ner under 2020, var vi osäkra på hur kommunikationen med vårt team i Nordkorea skulle se ut. Vi var rädda för att tappa all kontakt med våra nationella missionärer. Konstigt nog blev kommunikationen i stället bättre. Vår partner, Eugene Bach från Back to Jerusalem, berättar att de registrerade ett företag i Nordkorea precis innan pandemin bröt ut, och det är genom det företaget som de har kunnat kommunicera direkt med teamet. Det vanliga har annars varit att man möts i Kina, men omständigheterna gjorde att nya digitala kommunikationsvägar öppnades upp.  

Vi har fått information om läget i Nordkorea genom vårt team på plats. Det går inte att verifiera uppgifterna, men våra lokala missionärer berättar om att människor dör på gatorna och att döda kroppar hittas i floder. Kvinnor, män och barn svälter ihjäl i de allra fattigaste områdena. Eugene berättar att de skickar förhållandevis små mängder av mat in i landet och hjälpen når familjer som är väldigt utsatta. På grund av säkerhetsskäl finns det inget register över hur många som har fått matpaket eller hur många vi hjälper i antal. Han bekräftar att de medel som Ljus i Öster har skickat till mat har delats ut av vårt team på plats. Tillsammans med Back to Jerusalem har Eugene jobbat i Nordkorea över 15 år och varit där många gånger. Han berättar:  

”Vi litar på teamet. När vi skickar ris och grönsaker till familjer så vet vi att våra nationella medarbetare delar ut maten till dem som behöver den mest. Vi har mött många myndighetspersoner och har god kontakt med dem. Jag kan säga att vi kommer bra överens med regeringstjänstemän i Nordkorea, men vi känner dem väl nog för att inte lita på dem. Genom att delta i större projekt via staten, skulle vi kunna skicka mer social hjälp in till landet. Det har vi också gjort förut, men ofta har vi då sett hur det går till spillo. Maten och förnödenheterna har delats ut till statstjänstemän och militär eller sålts på restauranger och har inte gått till folket. Därför skickar vi nu i stället hjälp i mindre skala genom våra medarbetare och vi vet att maten går till dem som verkligen behöver den. På det sättet känns det mycket bättre, än att åka in med stora lastbilar fulla med ris och se att det inte går dit det skulle eller att inte alls veta vart det tar vägen.” 

De kristna i Nordkorea har inga regelbundna möten eller permanent plats där de möts, utan det är evangelisation genom personliga möten som gäller. Då ber man tillsammans och sjunger lovsånger. Genom att ge social hjälp skapas naturliga möten med människor. I världens mest slutna land finns det många hjärtan som vill öppna sig för Kristus, trots alla faror det för med sig. Bibeln är förbjuden och att äga eller distribuera biblar kan medföra avrättning.  

Nordkoreaner är i desperat behov av föda, för kropp, ande och själ. Ljus i Öster fortsätter att sända in digitala biblar och matpaket till Nordkorea. Vill du vara med i arbetet, var noga med att märka din gåva med ”Matpaket” och ingenting annat. 

Fler artiklar

Från missbruk till att bli Guds tjänare

En stund i arkivet

En minnesvärd årsmöteshelg