Hoppa till innehåll

Ljus i Öster satsar på sina nationella missionärer

Ljus i Öster satsar på att vidareutbilda sina nationella missionärer. Genom anpassade träningstillfällen ska missionärerna få praktiska verktyg i arbetet med att nå människor med Jesu kärlek.

Under många år har Ljus i Östers främsta träningsinsatser varit genom missionsbibelskolor som drivits av organisationen i samarbete med lokala partners.

– När Sovjetunionen föll samman fanns det ett stort sug efter evangeliet, men inte så många som var redo att gå. Skolorna fyllde då en viktig funktion genom att utbilda missionärer. Nu ser vi att över hälften av de som går på skolorna inte går vidare som missionärer och då behöver vi hitta nya sätt att arbeta, förklarar fältavdelningens ansvarige Marcus Furingsten.

En annan orsak till att det inte nns samma behov av att utbilda nya missionärer är att många organisationer, samfund och församlingar i öst numera erbjuder egna bibelskolor och missionsutbildningar. Därför satsar Ljus i Öster mer på att stärka de befintliga missionärerna och vidareutbilda dem efter deras behov.

– Om vi vill att våra missionärer ska vara bra på det de gör behöver de specialkunskap som berör det arbete de står i. Bibelns budskap behöver förmedlas på olika sätt beroende på vilken kontext missionären befinner sig i.

Som exempel på verktyg som träningen kan innehålla nämner Marcus kulturförståelse, språkkunskaper och religionsförståelse.

– Om man till exempel pratar treenighet med en muslim eller reinkarnation med någon annan, behöver man både veta vad man själv tror och kunna förstå hur den andra personen tänker.

Träningens praktiska utformning kommer att se olika ut på olika platser. Marcus berättar att de exempelvis i ett område kommer att anordna ett antal långhelger under våren då de nationella missionärerna kommer samman och tränas.

Samtidigt som Marcus tror på vikten av träning, är han övertygad om att kunskapen i sig inte kommer att ge framgång.

– Det går aldrig att lära sig allt om någonting utan kunskapen behöver alltid bli levande i ens eget liv och på den plats där man är.

Fler artiklar

Jesu kärlek till barn i Nepal

Från missbruk till att bli Guds tjänare

En stund i arkivet