Hoppa till innehåll

Kvinnor avgörande för den kinesiska kyrkan

Den kinesiska kyrkan domineras av kvinnor och många av dem är ledare. Naiomi är en av nyckelpersonerna i ett av husförsamlingsnätverken. Som en spindel i nätet för hon samman människor för evangeliets skull.

Uppskattningsvis 80 procent av medlemmarna i Kinas husförsamlingar är kvinnor. Under arbetet med sin bok Jesus i Bejing, ville författaren David Aikman ta reda på varför. När han under sin resa i Kina ställde frågan ck han alltid samma svar: I Kina är männen mer intresserade av att tjäna pengar och göra karriär. Kvinnorna är mer villiga att ställa frågor, tar livet på större allvar och är mer öppna och sårbara kring sina personliga tankar.

Lars Narin, ansvarig för Ljus i Östers missionsarbete i Kina, är inne på samma spår. Förutom kvinnors öppenhet vill han lyfta fram de kristnas evangelisationsförmåga som en viktig faktor till kyrkans könsfördelning.

– Många kvinnor är utmärkta evangelister i naturliga, dagliga kontakter med andra kvinnor. Konsekvensen blir då att fler kvinnor än män kommer till tro. Han tror även att det faktum att husförsamlingarna traditionellt har samlats i hem, har haft betydelse för att er kvinnor än män har blivit kristna.

– Den pastorala omsorgen och tjänandet har varit ett sätt att praktiskt visa på Jesu kärlek och möta andra kvinnor i deras behov.

Naiomi är en av de kinesiska kvinnor som tar ett stort ansvar, både i sin församling och i det nätverk församlingen ingår i. Hon fungerar som en samordnare mellan pastorer, utländska talare och missionärer.

– Jag började mitt engagemang i församlingen när jag var 19 år och arbetade sedan heltid där i över 10 år. Efter några års deltidsengagemang arbetar jag nu återigen heltid.

Under en kortare period 2003 sändes Naiomi ut som missionär till Burma. Hennes största insats blev att uppmuntra en kinesisk missionär som varit där under era år.

– Jag försökte att få henne ”andligt glad” och jag tror att jag uppfyllde det som Gud lagt i mitt hjärta.

David konstaterar i sin bok att de esta av Kinas husförsamlingar inte delar den teologiska reservation mot kvinnligt ledarskap i kyrkan som finns i vissa kristna sammanhang. Trots det tillhör församlingarnas toppositioner oftast männen. David menar att det beror på Kinas kvinnohämmande kultur som gör det svårt för kvinnor att ta positioner i sina kristna gemenskaper. Samtidigt tycker Lars Narin att det är viktigt att säga att det är funktion som är avgörande, inte position.

– Jämför man med andra delar av vårt målområde är kvinnornas uppgifter i den kinesiska kyrkan inte begränsade på samma sätt, utan de kan vara både ledare och pastorer. När jag mött ungdomar på bibelskolor och språkutbildningar för ut- landstjänst har majoriteten varit tjejer. Det tänker jag är hoppfullt för Guds rike.

Både David och Lars tror att kvinnornas roll i den kinesiska kyrkans historia bidragit till att kvinnor idag får ta stor plats i församlingarna. David tar som exempel de kvinnor på 1800-talet som förde in biblar till olika kristna gemenskaper. Lars lyfter fram de många kvinnliga missionärer som åkte till Kina under 1900-talets första del, inte minst från Skandinavien. Bland annat norska Marie Monsen, som kallas ”husförsamlingens moder”, och Maria Pettersson, som grundade ett barnhem, räddade livet på 3000 barn och troget tjänade under 55 år.

– Maria var en av de sista missionärerna som lämnade Kina när västerländska missionärer tvingades ut ur landet. Dessa kvinnor var starka ledargestalter som blev förebilder och banade väg för andra kvinnor i de framväxande församlingarna. Hur framtidens kyrka i Kina kommer att se ut beror på kvinnor som Naiomi. Hon har inga specifika drömmar eller planer för framtiden, utan lägger sitt liv i Guds händer.

– Jag vill göra det Gud vill att jag ska göra.

FOTNOT: Personen på bilden är inte densamma som i artikeln.

 

 

Fler artiklar

Från missbruk till att bli Guds tjänare

En stund i arkivet

En minnesvärd årsmöteshelg