Hoppa till innehåll

Kristna kineser tar sikte på onådda folk – i Kina

Kinesisk kvinna i stad

Kristna kineser tar sikte på onådda folk – i Kina

Kineserna har identifierat de 15 städer där det finns flest folkgrupper som aldrig hört om Jesus. Siktet är inställt. Nu vill de nå sina landsmän i väst med evangeliet.

De senaste tjugo åren har församlingen i Kina växt explosionsartat. Detta trots hård förföljelse från myndigheter. Många menar att världens största väckelse pågår i Kina. Dessa positiva rapporter kommer dock endast från de östra delarna av Kina.

Västra Kina, där majoriteten av landets minoritetsbefolkningar bor, har ofta hamnat i skymundan inom missionsvärlden som gärna fokuserat på väckelsen i öst. Det bor nästan 550 folkgrupper i Kina och mer än 450* av dessa grupper räknas till gruppen onådda folk, vilket innebär att de inte har tillgång till bibeln på sitt eget språk och att det finns väldigt få evangeliskt kristna.

Allt fler kristna och församlingar i östra Kina börjar nu själva satsa på att evangelisera bland minoritetsfolken i väst.

Under 2016 förbereddes och utbildades minst 200 nya arbetare och missionärer inom den kristna husförsamlingsrörelsen för att åka och bosätta sig i väst i syfte att vinna människor för Jesus. Ljus i Öster är med och sponsrar 25 av dessa nya missionärer. De flesta är unga par. Trots att få av dem har varit kristna längre än tre år har de mognat snabbt i sin tro och vill ta missionsbefallningen på allvar.

– Visst skulle det vara bekvämt att fortsätta arbeta i den väckelsestorm som pågår i östra Kina. Men de stora andliga behoven i västra Kina hindrar det, säger Ljus i Östers kinakontakt under en intervju.

Samtidigt förväntar man sig att det kommer bli svårare att nå ut till minoritetsbefolkningarna i väst. Kulturen är annorlunda och många områden har under tusentals år präglats starkt av andra religioner. Andliga ledare och andra personer kan lätt bli aggressiva när man pratar om Jesus. I sydvästra delen av Kina dominerar animistiska religioner som ibland beskrivs vara mycket grymma och brutala.

– I västra Kina behövs en annan typ av evangelisation. Man behöver möta människor ansikte mot ansikte. Vi använder oss av olika tekniker för att på ett diskret sätt kunna bära med oss bibelord och kunna berätta om Jesus, säger vår kontaktperson.

Mycket som händer sker i hemlighet. Alla arbetare och missionärer sätter sina liv på spel genom att anta missionsutmaningen och nå västra Kina med Jesus kärlek. Trots riskerna har vi mottagit flera positiva rapporter om hur Gud skapat förutsättningar för missionärer att tala om honom.

Missionärerna i Kina ber nu om att Jesu Kristi kyrka i västra Kina ska börja likna befolkningen i dessa områden. Om människorna som bor i området är exempelvis tibetaner ska även kyrkan bestå av majoriteten tibetaner. Bönen är att kyrkan ska reflektera samhället.

*uppgiften är hämtad från Joshua Project och Operation China (Paul Hattaway)

Fler artiklar

Jesu kärlek till barn i Nepal

Från missbruk till att bli Guds tjänare

En stund i arkivet