Hoppa till innehåll

Kinesiska församlingar växer sig starkare under förtryck

Under våren hade Ljus i Öster en turné med Broder Yun i Sverige och Finland. Åke, som tolkade honom, hade också ett eget seminarium i Karlskrona och berättade bland annat om läget i Kina.  

Åke har levt och jobbat i Kina i 40 år med sin familj. Han berättar att kristna missionärer började komma till Kina på 1800-talet, men i början handlade det mest om att sprida en så kallad västerländsk kristendom. I samband med revolutionen 1949 kastades alla missionärer ut ur landet, över 10 000 fick lämna Kina. Åke berättar:  

”Då trodde man att det var över för evangeliet och att Kina skulle vara kommunistiskt för alltid. Men utan predikanter kunde Den Helige Ande verka fritt. När jag åkte dit, trodde jag att det inte fanns några kristna i landet. I stället hamnade jag i en församling med 500 kristna där alla prisade Gud.” 

Åke berättar att över 70 procent var kvinnor i dessa församlingar och att det är anledningen till att evangeliet spreds så bra. Unga män kunde inte resa obehindrat på grund av militära skyldigheter, medan ogifta kvinnor reste fritt och evangeliet spred sig till olika områden i Kina. Myndigheterna försökte bryta sönder kristna familjer, genom att dela på mor, far och barn och skicka dem till olika hörn i Kina. Men på det sättet kunde en familj sprida evangeliet på olika platser samtidigt.

Också idag ser man möjligheter mitt i en svår tid. Till exempel i Shanghai där utegångsförbud råder (april 2022) har församlingen blivit starkare, eftersom inga poliser kommer och knackar på deras dörr. De kan samlas och prisa Gud tillsammans utan att bli avbrutna av kontroller.

Åke påpekar att allt handlar om hur man ser på situationen. När pastorer inte kan resa på grund av restriktioner och låga sociala poäng, då sysselsätter de sig med att tävla med varandra om hur många gånger de kan läsa igenom Bibeln under pandemin. En pastor har hittills hunnit läsa igenom hela Bibeln 17 gånger. Det är viktigt att lära sig bibelverser utantill i Kina och många kan mycket av Ordet utantill. Åke säger:

”Jag tror att det har varit grunden till att Gud har bevarat kyrkan i Kina, för att de lever så nära Guds Ord och alla respekterar Bibeln.” 

Brist på biblar är ett ständigt problem i Kina. Tillbaka till Jerusalem (BTJ) trycker så många biblar de kan och Kinas regering bränner så många de kan. Det kommunistiska partiet skriver också om Bibeln och ”tvättar” den. Åke uppmanar alla att be om visdom för att hjälpa församlingar få tillgång till Guds Ord.

”Det finns 1,4 miljarder människor i Kina och landet kommer att stå som en supermakt i framtiden. När vi hjälper dem, hjälper vi också oss själva. Får vi in biblar och kineser blir frälsta, så kommer vi ha många kristna i denna supermakt i framtiden.” 

Namn har ändrats av säkerhetsskäl. Personerna på bilden har ingen koppling till texten.

Fler artiklar

Jesu kärlek till barn i Nepal

Från missbruk till att bli Guds tjänare

En stund i arkivet