Hoppa till innehåll

Husförsamlingsrörelsen bryter ny mark i västra Kina

Kineserna har identifierat de 15 städer där det finns flest folkgrupper som aldrig hört om Jesus. Siktet är inställt. Nu vill de nå sina landsmän i väst med evangeliet. ”Från och med det här året så andas och drömmer vi bara om just västra Kina”, skriver våra missionärskontakter.

De senaste tjugo åren har församlingen i Kina växt explosionsartat. Detta trots hård förföljelse från myndigheter. Många menar att världens största väckelse pågår i Kina. Dessa positiva rapporter kommer dock endast från de östra delarna av Kina. 

(DETTA ÄR EN FÖRDJUPANDE ARTIKEL FRÅN VÅR TIDNING. BERÄKNAD LÄSTID: CA 10 MIN)

Västra Kina, där majoriteten av landets minoritetsbefolkningar bor, har ofta hamnat i skymundan inom missionsvärlden som gärna fokuserat på väckelsen i öst. Det finns nästan 550 folkgrupper i Kina och mer än 450* av dessa grupper räknas till gruppen onådda folk, vilket innebär att de inte har tillgång till bibeln på sitt eget språk och att det finns väldigt få evangeliskt kristna.

Allt fler kristna och församlingar i östra Kina börjar nu själva satsa på att evangelisera bland minoritetsfolken i väst.

Under 2016 förbereddes och utbildades minst 200 nya arbetare och missionärer inom den kristna husförsamlingsrörelsen för att åka och bosätta sig i väst i syfte att vinna människor för Jesus. Ljus i Öster är med och sponsrar 25 av dessa nya missionärer. De flesta är unga par. Trots att få av dem har varit kristna längre än tre år har de mognat snabbt i sin tro och vill ta missionsbefallningen på allvar.

– Visst skulle det vara bekvämt att fortsätta arbeta i den väckelsestorm som pågår i östra Kina. Men de stora andliga behoven i västra Kina hindrar det, säger

Ljus i Östers Kinakontakt under en intervju.

– Det som nu händer i västra Kina pekar på en hälsosam stabil kinesisk kyrka i öst.

Ljus i Öster har tidigare skrivit om en stor konferens som ägde rum utanför Kina i början av 2017. Konferensen samlade hundratals husförsamlingsledare och missionärer för att tala om överlåtelsen att genom mission nå ut med budskapet om Jesus.

Samtidigt förväntar man sig att det kommer bli svårare att nå ut till minoritetsbefolkningarna i väst. Kulturen är annorlunda och många områden har under tusentals år präglats starkt av andra religioner, vars ledare och andra personer lätt kan bli aggressiva när man pratar om Jesus. 

I rapporter till Ljus i Öster beskrivs det hur tibetanbuddister i vissa områden blivit ökända för att ha agerat våldsamt mot kristna som evangeliserat. Andra områden domineras av muslimer med stort inflytande i samhället. I en stad berättas det om att tusentals hängivna muslimer invaderar gator och torg under bönetiden och på så sätt helt stoppar all trafik i staden. I sydvästra delen av Kina dominerar animistiska religioner som ibland beskrivs vara mycket grymma och brutala.

– I västra Kina behövs en annan typ av evangelisation. Man behöver möta människor ansikte mot ansikte. Vi använder oss av olika tekniker för att på ett diskret sätt kunna bära med oss bibelord och kunna berätta om Jesus, säger vår kontaktperson.

Mycket som händer sker i hemlighet. Alla arbetare och missionärer sätter sina liv på spel genom att anta missionsutmaningen och nå västra Kina med Jesu kärlek. Trots riskerna har vi mottagit flera positiva rapporter om hur Gud skapat förutsättningar för missionärer att tala om honom. 

Ett av paren som Ljus i Öster understödjer har fått förtroende att ofta ge råd till människor som mår dåligt. Vid ett tillfälle kom en ung man till paret och berättade att han inte hade kunnat sova på nätterna eftersom att han hela tiden grubblade på tre frågor som höll honom vaken: Var kommer jag ifrån? Varför ska jag fortsätta leva i den här världen? Vad händer när jag dör?

”När jag hörde mannen ställa de här frågorna, behövde jag anstränga mig för att inte börja skratta. Den här mannen var som ett paket perfekt förberett utav Gud för att få höra de goda nyheterna. Jag har aldrig varit med om någon som har lyssnat så intensivt på evangeliets budskap. Jag berättade om Jesus och han blev genast en troende och har sovit väldigt gott sedan dess”, berättar kvinnan i en rapport.

Missionärerna i Kina ber nu om att Jesu Kristi kyrka i västra Kina ska börja likna befolkningen i dessa områden. Om människorna som bor i området är exempelvis tibetaner ska även kyrkan bestå av majoriteten tibetaner. Bönen är att kyrkan ska reflektera samhället.

*uppgiften är hämtad från Joshua Project och Operation China (Paul Hattaway).

Fler artiklar

Jesu kärlek till barn i Nepal

Från missbruk till att bli Guds tjänare

En stund i arkivet