Hoppa till innehåll

Hur ska man be för de onådda?

Var ska man börja? Ibland kan motivationen till vad man ska be för och hur man ska be vara låg. Särskilt när man ska be för något så omfattande som onådda folk. Men det finns faktiskt verktyg att ta till för att be böner som förvandlar samhällen.

Tänk att Jesus just nu sitter på Faderns högra sida och ber för oss att vi ska fullborda loppet och nå ut till alla onådda folkgrupper och människor. Här möter vi Herren i det 19 kapitlet i Uppenbarelseboken: ”Och jag såg himlen öppen, och se: en vit häst, och han som satt på den heter Trofast och Sann, och han dömer och strider i rättfärdighet. Hans ögon var som elds- lågor, och på sitt huvud bar han många kronor. Han hade ett namn skrivet som ingen känner utom han själv, och han var klädd i en mantel som var doppad i blod, och hans namn är Guds Ord… Och på sin mantel och på sin höft har han ett namn skrivet: ”Kungarnas Kung och herrarnas Herre.”

Jesus är ordet själv. Att be ut Guds ord är det starkaste du kan göra för att få se bönesvar. Bibeln kallar Guds ord för Andens svärd, som är mäktigt nog att bryta ner fästen, otro och makter. Jag vill uppmunt- ra dig att ha Bibeln öppen medan du ber och ta med bibelorden och löftena in i dina böner. Proklamera att Jesus är Kungarnas kung, trofast och sann.

Här följer 10 områden att be för som berör onådda folkgrupper. Be ut ordet med hjälp av dessa bibelord.

Be för:

1. Otillfredsställelse

De har övergett mig, källan med det levande vattnet, och gjort sig usla brunnar som inte håller vatten.Jeremia 2:13

Men den som dricker av det vatten jag ger honom ska aldrig någonsin törsta. Det vatten jag ger blir en källa i honom med vatten som flödar fram till evigt liv.
Johannesevangeliet 4:14

2. Deras ledare

Kungens tankar är som vattenflöden i Herrens hand, han leder dem vart han vill. Var och en tycker att hans vägar är rätta, men Herren prövar hjärtan.
Ordspråksboken 21:1–2

3. Frimodiga andefyllda initativ

Men när den helige Ande kommer över er, ska ni få kraft och bli mina vittnen i Jerusalem, i hela Judeen och Samarien och ända till jordens yttersta gräns.
Apostlagärningarna 1:8

4. Att Guds namn blir stort

Sjung till Herren, lova hans namn, ropa ut hans fräls- ning dag efter dag! Förkunna hans ära bland hedna- folken, bland alla folk hans under! …Säg bland folken: ”Herren är kung, världen står fast och vacklar inte. Han ska döma folken med rättvisa.”
Psaltaren 96:2–3,10

5. Att andliga fästen bryts ner

Vi kämpar inte mot kött och blod, utan mot furstarna, mot makterna, mot världshärskarna här i mörkret och mot ondskans andemakter i himlarymderna.
Efesierbrevet 6:12

6. Öppna dörrar och vägar

I Efesos stannar jag till pingst, för en dörr står öppen för mig till ett stort och omfattande arbete, och mot- ståndarna är många.
1 Korintierbrevet 16:8–9

7. Vis kreativ respons på behov

På samma sätt ska ert ljus lysa för människorna, så att de ser era goda gärningar och prisar er Far i himlen.
Matteusevangeliet 5:16

8. Hjärtan som är mottagliga för honom

Men det som såddes i god jord är den som hör ordet och förstår och bär frukt, hundrafalt och sextiofalt och trettiofalt.”
Matteusevangeliet 13:23

Ingen kan komma till mig om inte Fadern som har sänt mig drar honom, och jag ska låta honom uppstå på den yttersta dagen.
Johannesevangeliet 6:44

9. Skördearbetare

När han såg folkskarorna förbarmade han sig över dem, för de var härjade och hjälplösa som får utan herde. Och han sade till sina lärjungar: ”Skörden är stor men arbetarna är få. Be därför skördens Herre att han skickar ut arbetare till sin skörd.”
Matteusevangeliet 9:36–38

10. Vishet och frimodighet

Gör detta under ständig bön och åkallan och be alltid
i Anden. Var därför vakna och håll ut i bön för alla de heliga. Be också för mig, att ordet ges mig när jag öppnar min mun, så att jag frimodigt förkunnar evang- eliets hemlighet för vilket jag är en ambassadör i bojor. Be att jag talar så öppet och fritt som jag bör.
Efesierbrevet 6:18–20

Det här är vår gästkrönikör:

Patrik Sandbergs stora passion är
bön. Kanske har du hört honom undervisa på en bibelskola, i en kyrka eller på tv? Patrik är också ordförande för Sverigebönen, som aktiverat många att be för vårt land de senaste 10 åren. Till vardags driver Patrik eget företag som företagscoach.


Fler artiklar

Från missbruk till att bli Guds tjänare

En stund i arkivet

En minnesvärd årsmöteshelg