Hoppa till innehåll

Hjärta utan Kristus – ett missionsfält

Utifrån Bibeln får vi kristna en uppgift och en utmaning att sprida evangeliets budskap till alla folk. Det innebär inte bara till alla länder utan till alla olika etniska folkgrupper som finns. Ljus i Östers mål är att Jesu kärlek ska nå alla folk. Därför prioriterar vi mission bland onådda folkgrupper. De är de som saknar Bibeln på sitt eget språk, de som aldrig förut har hört någonting om Jesus och de som inte känner en enda kristen. 

Omkring 7000 folkgrupper, som motsvarar ungefär tre miljarder människor, klassas som onådda för evangeliet. Det vill vi ändra på. Därför samarbetar vi med lokala partners och stöttar nationella missionärer i områden där det kristna inflytandet är så gott som obefintligt. 

Det finns flera anledningar till att så många ännu inte har hört om Jesus. En av orsakerna är att de bor i områden som domineras av religioner och tankesätt som förtrycker den kristna tron. Det är många kristna som får lida för sin tro och Ljus i Öster stöttar därför också förföljda kristna. 

Vår mission är en pionjärmission och har varit det ända sedan starten år 1903. Vi satsar på att tillsammans med våra lokala hjältar bygga församlingar, stötta bibelöversättning och sprida Jesu kärlek till onådda folk. Geografiskt jobbar vi främst i Ryssland, Centralasien, Kaukasien, Balkan, Mongoliet, Kina och Turkiet. Vi har även arbete i Nordkorea och Indien. 

Genom att bland annat stötta lokala medarbetare i de centralasiatiska länderna som till exempel Uzbekistan, bibelskolor i Moskva och Sibirien, smuggling av elektroniska biblar till Nordkorea eller bibelöversättning till minoritetsspråk i Kina, sociala insatser och arbete för mänskliga rättigheter i Ryssland och Laos eller medieprojekt i Turkiet, är Ljus i Öster med och sprider Jesu radikala kärlek till de kargaste platserna i världen. 

Fler artiklar

Jesu kärlek till barn i Nepal

Från missbruk till att bli Guds tjänare

En stund i arkivet