Hoppa till innehåll

”Hellre en ko i Sverige än en människa i Sudan”

Vi har träffat Eugene Bach som representerar vår partner Back to Jerusalem (BTJ). Tillsammans med BTJ arbetar han med att sprida Biblar till Iran.

Demokratiska länder har mycket fokus på mänskliga rättigheter och står upp för till exempel rättigheter för kvinnor, för att alla får tro på vad de vill, för frihet och så vidare. Dessutom värnar man också om djuren. Tanken bakom dessa rättigheter och värderingar kan spåras tillbaka till de kristna. Det säger Eugene Bach och menar att han kan påverka samhället positivt genom att vara kristen. Jag ville veta mer och fick samtala med honom om hur man förändrar en nation. 

Finns det någon koppling mellan mission och demokratiutveckling?

– Det finns en gemensam nämnare för fria demokratiska nationer som omfamnar det som vi värdesätter och som gynnar de mänskliga rättigheterna. Den är mission. Baserat på Robert Woodberrys forskning om att protestantisk missionerande kristendom har bidragit till ökad demokrati i stora delar av världen skulle jag säga att länder som har tagit emot det som missionärerna erbjudit har haft en bättre demokratiutveckling än länder som inte omfamnat kristendomen. Historiskt har till exempel missionärer varit banbrytare när det gäller utbildning. 

Kan du nämna några aktuella exempel?

– Korea är ett exempel där Sydkorea omfamnar kristendomen och står upp för mänskliga rättigheter och för religionsfrihet. Nordkorea däremot sympatiserar med kommunismen och betonar det marxistiska tankesättet om att det finns ingen Gud. De båda har i grunden samma kultur och historia, men där den ena sidan ger kristna frihet medan den andra sidan förföljer kristna. Sedan är det länder som Japan och Dubai; de är inte kristna men de går bra för dem för att de ger kristna mer frihet. Sverige har starka kristna traditioner, till och med flaggan är ett kors och lagar baseras på kristna-judiska idéer. Jag skulle hellre vara en ko i Sverige än en människa i Sudan. De rättfärdiga tar hand om sina djur. 

Hur skiljer sig kristen kultur jämfört med andra?

– Kristna tillåter alla att predika sina läror, oavsett om de är muslimer, judar, och så vidare. Men i de flesta muslimska länder får inte kristna sprida sitt budskap. Jag kan inte gå till ett islamistiskt land och predika evangeliet utan att riskera arrestering, men muslimer får fritt predika i Sverige. Hare Krishna får fritt sjunga på våra gator, men om jag går till New Dehli arresteras jag om jag predikar evangeliet. På det sättet är kristen kultur bättre än andra kulturer, vi tillåter andra att utöva sin tro. Metoden att stoppa evangeliet är att förbjuda yttrandefrihet. Sanningen vinner alltid över lögnen, men vad vinner över sanningen? Svaret är tystnaden! 

Hur förändrar man nationer?

– Ett sätt att jobba för att stärka de mänskliga rättigheterna är att predika evangeliet. Det förändrar hjärtan, som i sin tur ändrar samhällen som i sin tur ändrar nationer. Äkta demokrati kommer från kristendomen för att de omfamnar alla. Friheter som vi njuter av idag kommer från de kristna. Dessa friheter finns inte eller är begränsade i muslimska, buddhistiska och hinduistiska länder. Det är från kristendomen som värderingar som finns i de mänskliga rättigheterna kommer ifrån. Alltså, predika evangeliet – det kommer att förändra världen. 

Fler artiklar

Från missbruk till att bli Guds tjänare

En stund i arkivet

En minnesvärd årsmöteshelg