Hoppa till innehåll

Håller synen på Koranen på att förändras?

Mycket har hänt under de senaste åren. Jag tänker främst på covid-19 och alla förändringar som viruset har fört med sig, men det är inte bara pandemin som har förändrat synen på verkligheten. Det kan mycket väl vara så att vi står inför en tid  då Koranens oföränderlighet på allvar kommer att ifrågasättas. 

I juni 2020 hölls ett samtal mellan två inflytelserika muslimska företrädare: den lärde akademikern Dr. Yasir Qadhi och populärdebattören Muhammed Hijab. Debattören frågade Dr. Qaghi: ”Vilken av de olika koranerna är den rätta?”  

Upprinnelsen till Hijabs fråga skulle kunna vara en händelse i en bokhandel några år tidigare, där en besökare ville köpa Koranen och fick frågan om vilken? Det visade sig finnas fem olika koraner i butiken, vilket förvånade kunden, som då köpte alla dessa och började därefter samla fler och fler. Det visade sig finnas totalt 30 olika officiella arabiska varianter av Koranen. Majoriteten av dessa olika versioner presenterades på Speakers Corner (debattplats i Hyde Park), där Hijab var närvarande. Denna händelse kan mycket väl ha väckt hans nyfikenhet kring vilken av dessa koraner som är den rätta, det vill säga den eviga, kompletta (med 114 suror), oförändrade och av Allah beskyddade Koranen.  

Av de 30 officiella koraner som finns idag, är den äldsta Ibn Amir ad-Dimashqi (död 736 e.Kr.), vilken är komplett med suror (kapitel). De olika koranerna är skrivna av 30 namngivna personer och ingen av dem är exakt likadana. Totalt har man hittills funnit mer än 5000 olika variationer mellan de två mest använda koranerna (Hafs och Warsh) och ytterligare drygt 88 000 variationer av de 23 koraner som hittills studerats, på Teologiska högskolan i Melbourne, av Dr. Bernie Power. Enligt Islam är den äldsta koranen som sammanställts, Uthmans, som skrevs på Muhammeds dialekt, Quaraishi, 652 e. Kr. Detta är anmärkningsvärt, eftersom dialekter inte kunde skrivas ner på 600-talet, utan först på 700-talet, på grund av att det då ännu inte fanns vokaler i skriftspråket. Redan innan 600-talets slut dök nya koraner upp med olika antal suror. Varje koran var namngiven efter dess skribent; ingen av dessa koraner finns kvar idag.  

I början av 1900-talet uppmärksammade skolorna i Kairo att man fick olika svar på frågor om Koranens innehåll. Det varierade beroende på vilken koran man läste. Skolorna i Kairo bestämde sig då för att göra Hafs version till den efter vilken svaren skulle korrigeras. Detta skedde 1924. Systemet anammades i hela Egypten 1936, men det var inte förrän 1985 som Kungahuset i Saudiarabien lät göra den till officiell Koran för hela världen.  

Muslimer hävdar att Koranen inte är skapad, utan finns evig på lertavlor i himlen (S. 85:22) och är oförändrad sedan den sammanställdes av Uthman 652 e. Kr. (S. 10:15; 18:27). När Dr. Qadhi offentligt säger att det finns ”hål i narrativet”, alltså att det inte längre går att hävda att alla koraner är likadana och att han inte kan ta ställning till vilken av de 30 som är den oförändrade Koranen, så är det första gången i modern tid som en inflytelserik ledare inom islam offentligt ger uttryck för möjligheten att Koranen inte är oföränderlig. Detta är ingen nyhet för akademiker, men för muslimer i allmänhet är det en fråga av stor vikt, eftersom de från unga år fått höra att Koranen är oförändrad. Teologiskt innebär det stora problem, eftersom Koranens oföränderlighet är en grund för islam. Det har lett till att muslimer har börjat lämna sin tro.  

I ett försök att rädda Koranens anseende och därmed också islam, går försvaret ut på att de olika koranerna endast är varianter av en gudomlig text. Problemet som uppstår i och med detta är att det inte längre går att hävda Koranens överhöghet över Bibeln. Det innebär i sin tur att Bibeln inte längre kan avfärdas som mer korrupt än Koranen och det kan i sin tur öppna upp för att muslimer böjer sig inför Bibelns heliga text. 

Fler artiklar

Från missbruk till att bli Guds tjänare

En stund i arkivet

En minnesvärd årsmöteshelg