Hoppa till innehåll

Förföljelsen i Kina ökar – men den underjordiska kyrkan växer

Mobilen blinkar till och varnar för att du rör dig nära en person med låga sociala poäng. Det kan vara den gamle pastorn som har varit arresterad för att ha anordnat kristna möten. Uppmaningen är att hålla dig borta från honom! 

Myndigheterna i Kina är bekymrade. Den stora ökningen av kristna ses som ett stort problem, eftersom de märker att det finns fler kristna än kommunister i landet. Det berättar Eugene Bach från Back to Jerusalem, som är en av Ljus i Östers partner i Kina. Mycket har gjorts för att begränsa spridningen av kristendomen, bland annat är det strikt förbjudet att berätta om Jesus för barn. Därför förstår staten inte anledningen till ökningen av kristna. Myndigheterna hoppades på att ateismen stadigt skulle ta över om barnen får växa upp utan tillgång till evangeliet. Verkligheten ser annorlunda ut och antalet kristna fortsätter att öka i Kina.  

Enligt Eugene, som bland annat arbetar med den underjordiska kyrkan, kan man se på de kristnas situation i Kina på två sätt. Det är ett faktum att förföljelsen har ökat mycket på grund av nya lagar från Peking men det har i sin tur lett till att den underjordiska kyrkan växer på en helt annan nivå än i början av 2000-talet. Det kan jämföras med läget på 1970-och 80-talet som ledde till 90-talets väckelse i Kina. Missionärerna vittnar om att under bättre tider, med mindre svårigheter, avtar tillväxten, medan tider av förföljelse gör att det kinesiska församlingslivet blommar upp. För nya generationer har historien om kampen och rätten för att tro på Kristus endast varit berättelser från en äldre tid, men nu när förföljelsen har ökat markant ser de yngre på den underjordiska kyrkan på samma sätt som äldre generationer. Det innebär också att verksamheten har återgått till evangelisationsmetoder som var vanliga under 80-talet och församlingen går tillbaka till sina rötter. Möten har åter igen blivit mer personliga och bygger i första hand på relationer, i stället för att använda och lita på modern teknik och sociala medier. Eugene tillägger:  

”Jag föredrar ju den lata vägen, det vill säga ingen förföljelse och användandet av modern teknik så mycket det går. Men den underjordiska kyrkan i Kina har valt att se på förföljelsen som någonting positivt. Den levandegör deras tro och förbereder dem att sända ut evangelister och missionärer.”  

Hur mycket utrymme de kristna har haft för att utöva sin tro har gått i vågor sedan 1949 då kommunisterna tog makten. Under åren 2000 – 2018 var möjligheterna för det relativt sett bättre, men en stor förändring skedde i och med antagandet av nya lagar. Lagarna trädde i kraft 2018 och har bland annat medfört att de kristnas frihet har begränsats mycket. Eugene berättar att han hoppades på att effekten av förändringen skulle bli kortvarig och gå över på ett år, men det hände inte. Lagförändringarna innebär bland annat att myndigheterna har rätt att stänga ner möten som inte är godkända och auktoriserade samt att göra allt de kan för att stoppa tillväxten av den kristna kyrkan i Kina.  

Samtidigt med att de nya lagarna trädde i kraft börjades också den så kallade super-appen i mobiltelefoner, WeChat, användas brett i Kina. Appen samlar allt på ett ställe: meddelanden, social media, videokonferenser, spel, fotoalbum, platsdelning och mobila betalningar för allt från att betala räkningar till biobiljetter till att köpa jordgubbar på marknaden. Användaraktiviteten analyseras, spåras och delas med kinesiska myndigheter och det fungerar som en del av massövervakningen av befolkningen i landet. 2020 var alla kinesiska medborgare tvungna att ha sin digitala ID på telefonen i appen. WeChat fungerar under kinesisk lag och inkluderar starka censurbestämmelser och avlyssningsprotokoll. Alla huvudmän för de olika funktionerna i appen är skyldiga att dela med sig av användardatantill staten.  

Under 2019 märktes det påtagligt att de kristna blev mer begränsade i att nyttja samhällssystemet om de var svartlistade; de kunde inte resa, inte köpa biljetter eller få vissa jobb, hyra vissa lägenheter eller få vård. Deras så kallade sociala poäng var låga och det begränsar friheten. Poängsystemet är kopplat till appen WeChat. Sociala poäng syftar till Kinas kreditsystem i samhället och kallas ofta för det sociala kreditsystemet. Det innebär att befolkningen tilldelas en social ”kreditvärdighet” utifrån olika kriterier och innefattar förmåner och nackdelar baserat på ”kreditvärdet”.   

Hur blir en person i Kina svartlistad? Till exempel blir en person svartlistad om han eller hon av någon anledning har blivit arresterad. Om du är kristen i Kina blir du arresterad om du medverkar i illegala kristna möten och det påverkar dina sociala poäng. Utöver det tar staten reda på alla dina vänner på till exempel sociala medier och också de får lägre poäng för att de känner dig. Om du dessutom blir arresterad fler gånger, kan människor få längre poäng bara för att de vistas i din närhet. Det är mobilen som varnar dig om det finns folk i din närhet som har låga sociala poäng och uppmanar dig att hålla dig borta från personen.  

Staten bevakar också människors beteendemönster och har till viss del motiverat systemet för att kunna förutsäga brott. Om du exempelvis köper gummihandskar, en stor plastpåse, med mera, kommer myndigheterna att registrera informationen och anklaga dig för att du planerar att begå ett brott. På samma sätt analyseras sociala beteenden. Låt oss säga att du har som vana gå till puben varje lördag med dina kompisar och köpa öl med din mobilapp. En dag slutar du med det och börjar köpa böcker i stället och ta tåget till ett område med många kristna. Då kan polisen spåra upp dig och arrestera dig på grund av den förändrade aktiviteten som de har upptäckt genom din mobil. Det är vissa områden som staten har identifierat som kristna och som är särskilt övervakade. Där är en av två personer kristna. I det kommunistiska Kina är det olagligt att evangelisera men trots det skapas nya platser där de kristna ökar i antal och det vill staten inte acceptera.  

Det finns nu omkring 600 miljoner övervakningskameror i Kina, det innebär grovt räknat en kamera på varannan person. Landet var på väg att bli ett stort övervakningssamhälle, men spridningen av covid-19 har tvingat systemet in i en tillfällig paus och planerna för att utveckla övervakningen har mattats av. Bland annat har användningen av ansiktsmasker gjort att systemet inte kunnat användas. Coronapandemin har paradoxalt nog inneburit mer frihet för de kristna. Under 2018 – 2019 var planerna att trappa upp övervakningen av kristna, men under 2020 glömdes det hela bort då pandemin var i fokus. Övervakningen har blivit svårare och fungerar inte så som staten hoppades på. Församlingsmedlemmar använder till exempel inte mobiler så mycket, de möts i små grupper i hemmen och ibland i skogen eller i bergen för att inte vara synliga.  

Ljus i Öster stödjer evangelister i västra Kina. Där finns fyra av fem onådda. Kina är betydligt mer mångfaldig än Europa och olika delar av Kina skiljer sig mycket åt från varandra med egna språk, kultur och folkgrupper som ser väldigt olika ut rent fysiskt. Folkgruppen Han är den huvudsakliga folkgruppen i östra Kina och alla officiella representanter för landet är Han-kineser. Men i västra Kina dominerar muslimska folkgrupper, buddister och många olika minoritetsgrupper. Det finns 56 huvudminoritetsgrupper som alla har en mängd egna undergrupper av minoriteter. Under 2020 var det en total tystnad från våra missionärer i västra Kina och vi visste inte hur de hade det. Eugene berättar:  

”Missionärerna hade fått i uppgift att stanna kvar och jobba tills vi kunde mötas igen. Vi hade ingen möjlighet att skicka bidrag till dem under en lång tid och jag var oroad över hur de klarade sig och om de stannade kvar. När vi äntligen fick kontakt med dem igen blev jag faktiskt överraskad över att de hade stannat kvar och tjänat trofast. Dessutom hade kyrkan också växt! Antalet evangelister i området hade under året ökat med 30 – 40 procent. De hade gjort allt för att spara pengar; de sköt upp räkningar för hyran, minimerade sina omkostnader och lånade pengar från familjen för att sedan betala tillbaka. De litade på att vi skulle skicka bidrag när vi kunde och vi litade på att de skulle vara kvar tills vi skulle ses igen. Nu har vi kunnat skicka allt som de inte fick under 2020 och hjälpen har nått fram till alla. När dörren öppnades, skickade vi gåvorna direkt.” 

Fler artiklar

Jesu kärlek till barn i Nepal

Från missbruk till att bli Guds tjänare

En stund i arkivet