Hoppa till innehåll

Evangelisationsiver trots anti-terrorlagarna

Tunnelbana Moskva

Evangelisationsiver trots anti-terrorlagarna

De nya anti-terrorlagarna i Ryssland har försvårat evangelisationsarbetet för landets kristna. Men en av våra samarbetspartners berättar att det inte minskat hans församlings iver att nå ut till nya människor.

Under speciella bön- och evangelisationsdagar har en del stannat kvar i kyrkan och bett medan framförallt ungdomar gått ut på gator och torg för att berätta om Jesus. Några har till och med gått ombord på bussar och frågat chauffören om de får läsa ett bibelord och dela några tankar kring det för de övriga passagerarna. Ofta har de fått tillåtelse till detta, vilket i några fall har lett till att människor kommit till tro.

Fler artiklar

Från missbruk till att bli Guds tjänare

En stund i arkivet

En minnesvärd årsmöteshelg