Hoppa till innehåll

De vill nå bortom Armeniens gränser

För att nå ett onått land behöver man ibland verka i ett nått. Häng med till missionsskolan i Armenien.

Den 17 september fylldes rummet av sorlet från förväntans-
 fulla elever. Tack vare stöd från Ljus i Östers givare har vi haft möjlighet att starta upp en bibelskola som stått tyst och tom i fyra år. Men det här är inte heller vilken skola som helst, utan en skola som kommer bli en viktig strategisk hubb för att nå mellanösterns muslimer med Jesu kärlek. 
– Jag har ett hjärta för Turkiet, och jag vet faktiskt inte var denna längtan kommit från, berättar Liana, 18 år, och elev på skolan. 
Vår kallelse som organisation är alltid först och främst att nå de onådda, men för att nå ett onått land behöver man ibland verka i ett nått. I Armenien finns det en frihet att utöva sin tro och att ha en bibelskola – något som ofta kan vara både förbjudet och livsfarligt i onådda länder. 
– Vi ser Armenien som ett ”förrådshus” för att nå de olika muslimska länderna runt omkring, berättar Ljus i Östers direktor Magnus Lindeman, som nyligen besökt skolan. Armenien gränsar till Turkiet, Iran, Georgien och Azerbajdzjan.

Ljus i Öster stöttar skolan finansiellt, men också med lärare som bidrar med undervisning om mission och kulturförståelse. Tanken är att resa upp ledare med ett hjärta för församlingsplantering både i och utanför Armenien. Även om vårt fokus är de onådda folken, så tror och hoppas vi att det Gud gör i eleverna får ringar på vattnet i Armenien.
För även om det kallas för ett kristet land är det många som endast är namnkristna. Den största delen av befolkningen tillhör Armeniska Apostoliska Kyrkan, som är statskyrka och som klassar evangelisk kristendom som en sekt. Men enligt lagen är vi accepterade som kyrka och får utöva vår tro. Det är också detta som möjliggör att vi kan skriva såhär pass öppet om skolan, utan att fingera de modiga elevernas namn och gömma deras ansikten. 
På skolan tränas just nu 29 personer mellan 17 och 40 år till att bli missionärer. Här får de lära sig allt från hur muslimer tänker, till Paulus missionsstrategier, och hur stor Jesu kärlek är för varje människa. Bland eleverna finns en stor längtan att svara på Guds kallelse för deras liv. Robert som går i klassen berättar att han redan hunnit lära sig mycket som han aldrig kommer glömma. 
– Några meningar har satt sig, såsom: Med Gud är du i majoritet även om du skulle vara ensam, säger Robert.
Var med och be för missionsskolan och alla modiga lärjungar som är redo att lägga ner sina liv för att nå alla folk med Jesu kärlek.

Gevorg och Arevik Safaryan 23 år, från Jerevan
”Lektionerna hittills har hjälpt till att forma mitt livs vision. Jag vill evangelisera bland muslimer. I mitt hjärta har jag en längtan efter att nå ut med evangeliet i Iran men jag är inte säker på vart Gud kommer leda. Det jag lär mig ger verktyg till att bättre kunna nå människor som lever i ett annat land”, berättar Arevik och maken Gevorg fyller i: ”Som par har vi bestämt oss för att flytta vart än Gud leder oss. Jag vill tjäna Gud bland andra folk. De onådda är också våra bröder och systrar, som behöver välkomnas in i Guds familj.”

Robert Nikoxosyan24 år, från Jerevan
”Hittills har jag fått fördjupad kunskap som berör mig på djupet. Varje ämne hjälper mig att se varje enskild persons värde mer än tidigare, och det hjälper mig att fokusera på andra människor istället för mina egna behov. Jag vill göra det som Jesus ber mig. Jag vill växa mer i min kunskap om Gud och Bibeln. Jag vill lära mig att evangelisera med större frimodighet och klarhet i det jag säger, än vad jag gör idag. Jag vill nå onådda folk därför att Jesus ger oss sin befallning. Om jag inte gör det, vem ska då göra det?”

Nana Srapyan27 år, från Gumri
”Jag har en dröm om att få vara med och förändra världen och lämna ett tydligt fotavtryck på den. Jag vill göra det genom att möta en och en, genom att dela Jesus för en och en, och sedan se hur de själva sprider det vidare. Det lärarna undervisar om och det vi själva läser hjälper mig att förstå sådant som jag inte visste tidigare. När vi själva vet sanningen som baseras på Guds ord, blir det lättare att dela med oss av Jesus och bygga verkliga relationer på bibliskt vis.”

Sona Shahnazaryan23 år, från Jerevan
”Undervisningen har gett mig mer förståelse för missionsbehovet i världen. Att Gud faktiskt var den förste missionären och att han har en missionsvision har jag inte riktigt tänkt på tidigare. Jag har inte tidigare vetat hur man ska tala med muslimer om Jesus, men genom undervisningen har jag nu fått vissa nycklar. Jag har också lärt mig att bättre kunna svara på andras frågor om den kristna tron. Jag brinner för att undervisa barn, vart än Gud sänder mig. Jag är beredd att göra det även utanför Armeniens gränser.”

Fler artiklar

Jesu kärlek till barn i Nepal

Från missbruk till att bli Guds tjänare

En stund i arkivet