Hoppa till innehåll

Där förföljelsen är som värst står de mänskliga rättigheterna på spel

Förföljelsen är stor i ett flertal av länderna i öst. Där förföljelsen är som värst är de mänskliga fri och rättigheterna nästan helt avvecklade.

Med tillkännagivandet av Open Doors world watch list 2022 står det klart att förföljelsen av kristna ökar. Ljus i östers nationella arbetare, arbetar i flera av de värsta länderna och de arbetar hårt för att främja och upplysa människor om deras rättigheter.

Mycket av det som vi i demokratiska samhällen tar för givet, är en avlägsen dröm för många. Den 19 januari 2022 presenterade Open Doors, i riksdagshus och parlament världen över sin lista över de länder där kristna förföljs allra värst. Ljus i Öster har nationella arbetare på plats i flera av de 50 länder som toppar listan.

I dessa länder är förtrycket stort och kränkningar av de mänskliga rättigheterna en vardag. Våra arbetare kämpar med och för dem som världen ibland verkar ha glömt bort.

Utöver huvudsyftet, att berätta om Jesu kärlek till alla folk, arbetar även Ljus i Öster med en sådan social insats som upplysningsarbete om de mänskliga rättigheterna.

Det mest grundläggande är att vi alla är födda fria och lika i värde och rättigheter; vi har rätt till liv, frihet och personlig säkerhet. Det ska gälla alla, utan undantag, men för alldeles för många är det inte en verklighet, utan de lever under förtryck och förföljelse, i fattigdom och elände. Kärlek är ett främmande koncept och mörkret härskar. 

Det går inte att berätta om en god Gud utan att visa godhet mot sina medmänniskor. För Gud är varje människa värdefull, skapad med omsorg och himmelsk kärlek. Varenda en är älskad av jordens och himmelens Skapare.

På vilket sätt främjar Ljus i Östers arbete de mänskliga rättigheterna i våra målområden? Här är några exempel: 

I Sibirien stöttar vi en jurist som kämpar för att ingen kristen godtyckligt ska anhållas eller fängslas. Han informerar om församlingarnas rättigheter, förklarar innebörden av extremt komplicerade lagar och tar uthålligt striderna med myndigheterna.

I Laos kämpar våra nationella medarbetare för att människor ska få en formell ID-handling, så kallad familjebok, som i sin tur ger dem rätt till att bli medborgare i landet. Det skapar möjligheter för att människor att bland annat kunna arbeta och försörja sig. De hjälper också utsatta flickor till ett liv utan övergrepp, till en levnadsstandard värdig en människa och ger en grundläggande trygghet. 

I Centralasien informerar och utbildar våra unga missionärer inhemska kvinnor om deras rättigheter. Till exempel har våra lokala arbetare utformat ett utbildningsprogram där de upplyser om att det inte är okej för en kille att tvinga en tjej till att gifta sig med honom; att man kan säga nej, att man ska säga nej. Det är en mänsklig rättighet att ingå äktenskap med båda de blivande makarnas fria och fulla samtyckte. Dessutom bidrar de också med social hjälp till utsatta familjer. 

I alla våra målområden är det förstås ett dagligt arbete med att främja den mänskliga rättigheten till tankefrihet och religionsfrihet. Denna rätt innefattar frihet att byta religion och trosuppfattning samt att utöva sin religion genom undervisning, andaktsutövning, gudstjänst och så vidare. Den rätten är starkt begränsad i de flesta av våra målområden, i vissa regioner mer än i andra. 

Vi står upp för de mänskliga rättigheterna och är inte tysta. Tack för att du som ber och ger är med oss. Vi gör det tillsammans. 

Vill du stå upp för de mänskliga rättigheterna, märk din gåva med ”Barnabasfonden”. 

Fler artiklar

Från missbruk till att bli Guds tjänare

En stund i arkivet

En minnesvärd årsmöteshelg