Hoppa till innehåll

Då fylls Montenegro av evangelisation

pef_makedonien

Då fylls Montenegro av evangelisation

Sommaren 2017 förväntas runt 150 unga vuxna följa med på en evangelisationsresa till Montenegro. Det är lika många evangeliskt kristna som i dag bor i hela landet. Den planerade resan förväntas göra stor skillnad för de lokala församlingarna.

Under tio år har europeiska pingströrelsen (Pentacostal European Fellowship, PEF) årligen anordnat en storskalig evangelisationsresa för att nå ut med det kristna budskapet till människor runt om i Europas huvudstäder. Ledare och pastorer hoppas att initiativet ska få unga människor att ta evangelisation på allvar. Under namnet ”Impact” har det redan gjorts resor till huvudstäder såsom Bryssel, Oslo, Madrid, Wien, Stockholm och Budapest. Men under senaste åren har evangelisationsresorna riktats till städer i östra Europa såsom Bratislava i Slovakien (2014) och Skopje i Makedonien (2016).

– De senaste tre åren har vi insett att det största behovet för evangelisation i Europa finns på Balkan. Vi har nu börjat planera en resa till Montenegro inför sommaren 2017. Där finns enorma behov. I ett land med över 600 000 människor finns det bara 150 pånyttfödda kristna, säger Daniel Costanza, verkställande direktör vid PEF.

Redan i juli i år började det stora evangelisationsteamet i Makedonien att be för nästa års evangelisationsresa. Av de 150 unga vuxna som deltog var det många som visade intresse att evangelisera i Montenegro sommaren 2017. De flesta som åker med på resan är mellan 18-25 år gamla och de kommer ifrån 13 olika länder i Europa. Resan pågår under en vecka och är noga samordnad med lokala församlingar och kristna grupper. Vanligtvis har ”Impact” varit riktad mot en specifik stad men resan till Montenegro kommer troligtvis bli annorlunda.

– Behovet är så stort. Vi vill nå flera delar av landet. Därför kommer vi dela upp oss och åka till tre olika städer den här gången, säger Daniel Costanza.

Han berättar att det under en evangelisationsvecka anordnas lovsångs- och bönesamlingar varje morgon. Därefter får deltagarna någon form av undervisning i och hur man bäst når, pratar och förhåller sig till människor i den lokala kontexten. På eftermiddagarna och kvällarna delar den stora gruppen in sig i mindre team. Minst en person i varje grupp talar det lokala språket.

– Vi får stort stöd av de lokala församlingarna. Det är viktigt eftersom det är de som kan följa upp och ta hand om dem personer som kommer till tro under veckan, förklarar Daniel Costanza.

En del av evangelisationsteamen anordnar föreställningar, sketcher eller lovsångskonserter. Andra delar ut traktat, ber för staden och för människor som behöver bli helade.

– Evangelisationsveckorna har varit till stor uppmuntran för de lokala församlingarna. De har blivit styrkta genom nya relationer med kristna från andra länder. Och lokala myndigheter har fått en helt annan bild av kyrkan. I stället för att kyrkorna ses som sekter förstår man att de är del av en större europeisk rörelse. Det har gett församlingarna en ny plattform och en större auktoritet i landet, säger Daniel Costanza.

Fler artiklar

Från missbruk till att bli Guds tjänare

En stund i arkivet

En minnesvärd årsmöteshelg