Hoppa till innehåll

167 miljoner människor saknar Bibeln på sitt eget språk

Det Nya Testamente som jag fått låna av min kompis var skamfilat och fullt av stearinfläckar, men jag minns det med en speciell kärlek. Medan jag läste det började Jesus bli levande för mig. Orden nådde fram, budskapet övertygade. Året var troligen 1974.  Jag hade varit nyfiken på kristen tro ett tag och försökt läsa Bibeln förut, men det enda som fanns att tillgå i mitt hem var 1917 års översättning. Det var som att läsa med ett filter; det ålderdomliga språket skapade en barriär mellan mig och budskapet. Men min kompis Nya Testamente var på vanlig svenska, en översättning som David Hedegård gjorde i mitten av 60-talet. Jag berördes, övertygades och kom att ge mitt liv till Jesus när jag var sjutton år. 

Det är väl inte konstigt att jag några år senare hamnade i Folk&Språk och blev bibelöversättare. Jag visste ju av egen erfarenhet att Bibeln, Guds Ord, har kraft att övertyga människor om sanningen och förvandla liv. Men bara om språket går att förstå. Jag kunde inte tillägna mig sanningen när jag läste Bibeln på ålderdomlig svenska. Om den bara funnits på norska eller tyska skulle jag inte ens ha försökt. Men verkligheten för många av världens folkgrupper är att de inte har Bibeln på sitt språk. Trots att det är mer än 2000 år sedan Jesus skickade ut oss i världen finns det fortfarande ca 167 miljoner människor som inte har en enda bibelvers. Många av dem lever i områden där det är svårt att bedriva mission och där det knappast finns några kristna. Nog borde det väl vara en självklarhet och en mänsklig rättighet att ha Bibeln på det språk man förstår bäst? 

Bibeln är också central i all annan mission och därför är det en stor glädje för oss att vi kan samarbeta med Ljus i Öster och flera andra organisationer som vill nå ut till dem som aldrig har hört om Jesus. Evangelisation, församlingsplantering, bibelutdelning, radiosändningar, TV program, appar och vilken slags mission som helst får större genomslag om Bibeln finns tillgänglig på det språk som talar till människors innersta. Vanligen det språk som talas i hemmet och som används när man vill uttrycka sina djupaste känslor. Visst har människor kommit till tro genom s.k. ”handelsspråk” eller det nationella språket, men man måste vara tvåspråkig på en hög nivå för att tillgodogöra sig Bibelns undervisning på ett bra sätt. Risken när man inte har sin egen Bibel är att tron blir ytlig och inte håller under påfrestningar. Vi kan se det i Nordafrika, ett av den tidiga kristendomens starkaste fästen, där kyrkan i princip utplånats. Utom på några ställen, t ex Egypten och Etiopien. Kan det vara en tillfällighet att de hade Bibeln på sitt språk? 

Det finns ca 7360 språk i världen. 704 av dem har hela Bibeln. 1551 har Nya testamentet. Arbete pågår med flera andra språk. 2014 språk väntar fortfarande på att få sin första bibelvers. Låt oss jobba tillsammans för att alla ska få tillgång till Guds Ord och budskapet som förvandlar liv! På det språk de förstår bäst. 

Det här är vår gästkrönikör: 

Annika har jobbat med Folk&Språk som bibelöversättare på Filippinerna 1991-96, som Career advisor på Wycliffes kontor i England och har varit personalansvarig i Sverige sedan 2006 tills nu. Sista åren har hon också jobbat med ett översättningsprojekt som pågår i Sverige för ett språk i Västasien, som administratör och översättare. 

Fler artiklar

Jesu kärlek till barn i Nepal

Från missbruk till att bli Guds tjänare

En stund i arkivet